Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: biti

Rime: 595 rezultati

cisti, čisti, gnjiti, gristi, hiti, isti, kiti, kriti, listi, liti, niti, Niti, pisti, piti, riti, siti, skriti, sliti, sniti, sviti, šiti, štiti, tišti, viti, vristi, vrišti, vriti, zbiti, zriti, bili, bini, bistri, bitci, bivši, bliski, brini, briši, cidi, ciki, cini, čini, digni, dimi, divi, divlji, divni, diži, đigi, fini, firmi, friži, hridi, idi, igri, ili, išli, kiki, kiši, kišni, klinci, klizi, knjizi, krici, Kriki, krili, krivi, krizi, liči, liži, miki, mili, mini, miri, mirni, misli, nigdi, nisi, piri, piši, pridji, priđi, primi, psići, ptici, ribi, rici, rivi, sići, sidji, siđi, silni, sini, sitni, sivi, skići, skini, skrili, slici, sliči, slidi, slipi, smiri, smisli, snili, sritni, stidi, stigli, stisli, stisni, svici, svidi, svili, svirci, svitli, širi, škripi, tihi, tili, tiši, vidi, viski, vitri, vridi, vridni, zimi, zimski, žici, živi, žmiriviše...

baciti, braniti, faliti, gasiti, gaziti, graditi, hraniti, javiti, maziti, nacisti, namisti, napiti, naviti, paliti, pamtiti, patiti, paziti, platiti, pratiti, praviti, raditi, raniti, razbiti, razčisti, sakriti, shvatiti, skratiti, slaviti, spasiti, sramiti, staviti, svratiti, šaliti, vlastiti, vratiti, zaliti, zavisti, zaviti, značiti, žaliti, desiti, prekriti, srediti, tješiti, zeniti, ženiti, činiti, diviti, iliti, kititi, kriviti, misliti, primiti, smiriti, smisliti, viditi, boriti, dobiti, koristi, kositi, lomiti, loviti, moliti, nositi, odbiti, okiti, opiti, otkriti, ploviti, pokriti, popiti, probiti, prositi, roditi, skloniti, sklopiti, slomiti, stvoriti, trošiti, voditi, voziti, glumiti, gubiti, kupiti, luditi, ljubiti, ljutiti, mučiti, pružiti, pustiti, spustiti, suditi, tupiti, tužiti, ubiti, umiti, uništi, upiti, grliti, mrzitiviše...

ti, bdi, bi, di, dvi, gđi, hi, i, ji, kci, kći, ki, lći, li, mi, ni, pi, psi, si, sni, Sri, svi, tri, vi, vri, zbi, zli, zriviše (rime po zvučnosti)...

naplatiti, napraviti, nastaviti, nazdraviti, rastaviti, sagraditi, sanjariti, zabraniti, zapaliti, zamisliti, razdvojiti, zaboliti, zamoliti, zarobiti, zatvoriti, napustiti, naručiti, zaluditi, zaljubiti, zagrliti, pregaziti, prehladiti, prevariti, prežaliti, presnimiti, pretvoriti, presuditi, dijeliti, liječiti, riješiti, slijediti, iskoristi, istopiti, ispuniti, izgubiti, dohvatiti, objasniti, osamiti, ostariti, ostaviti, ostvariti, ozdraviti, podvaliti, popraviti, potražiti, promašiti, osvetiti, oženiti, posjetiti, pospremiti, posvetiti, provjeriti, očistiti, okititi, pomiriti, dozvoliti, govoriti, odmoriti, oprostiti, osloniti, osvojiti, otopiti, otvoriti, podnositi, pokloniti, pokoriti, polomiti, pomoliti, ponoviti, potrošiti, dopustiti, odglumiti, osuditi, poljubiti, popustiti, probuditi, propustiti, udariti, umiriti, suočitiviše...

zanemariti, razveseliti, paničariti, naslijediti, zamijeniti, zanijemiti, nadoknaditi, zaboraviti, nagovoriti, zadovoljiti, zaustaviti, pretpostaviti, predomisliti, preporoditi, preporučiti, prilagoditi, iznenaditi, iznevjeriti, izbijeliti, izliječiti, izmijeniti, izvijestiti, primijetiti, ispovjediti, iskoristiti, izgovoriti, isporučiti, pozabaviti, osramotiti, proveseliti, ocijeniti, otrijezniti, ozlijediti, pobijediti, podijeliti, pogriješiti, povrijediti, procijeniti, promijeniti, proslijediti, obogatiti, oporaviti, dogovoriti, odgovoriti, osloboditi, progovoriti, omogućiti, obuhvatiti, ustanoviti, ujediniti, uznemiriti, ustrijeliti, uvrijediti, suprotstaviti, upropastiti, uspostaviti, usporediti, udovoljiti, upozoriti, tulumaritiviše...

zaobilaziti, nagovijestiti, nakostriješiti, raspodijeliti, zapovijediti, razgoropaditi, zagospodariti, prevazilaziti, prenamijeniti, prezalogajiti, prerasporediti, preopteretiti, besposličariti, ispripovjediti, izvitoperiti, mimoilaziti, iskorijeniti, obavijestiti, porazdijeliti, omalovažiti, osamostaliti, oraspoložiti, obeskrijepiti, obezvrijediti, onesvijestiti, opredijeliti, objelodaniti, pojednostaviti, pojednostavniti, ovjekovječiti, onesposobiti, otjelotvoriti, onemogućiti, političariti, proizilaziti, osiromašiti, poistovjetiti, oživotvoriti, prokrijumčariti, protivurječiti, dokoličariti, odobrovoljiti, osuvremeniti, odugovlačiti, zlouporabiti, opunomoćiti, uspaničariti, unaprijediti, uravnotežiti, usredotočiti, umilostiviti, uprispodobiti, uobičajiti, ukorijeniti, upopriječiti, upotrijebiti, udobrovoljiti, umnogostručitiviše...

preraspodijeliti, poraspodijeliti, oneraspoložiti, zloupotrijebiti, učetverostručiti, acetilsalicilni, bakteriologijski, znanstvenofantastični, aeromehanički, aerodinamički, aerodinamični, antifeministički, kvalificiraniji, antikomunistički, nanokristalinični, favoriziraniji, autoritarniji, autoritativni, autonomistički, nematerijalniji, petnaestogodišnji, šesnaestogodišnji, neraspoloženiji, reprezentativniji, degeneriraniji, nepretenciozniji, nedefiniraniji, ekspresionistički, neekonomičniji, neinteligentniji, epistemologijski, neinspirativniji, feminiziraniji, četiristogodišnji, neinformiraniji, neiskoristiviji, neobrazovaniji, neopterećeniji, nekoncentriraniji, neočekivaniji, nekompliciraniji, nekooperativni, preokupiraniji, međugeneracijski, neučinkovitiji, europeistički, iracionalniji, bihevioristički, impresionistički, književnoteorijski, spiritualistički, totalitaristički, organiziraniji, konvencionalniji, profesionalniji, čovjekoljubiviji, polikristalinični, postsocijalistički, protuteroristički, fundamentalistički, humaniziraniji, usredotočeniji, utilitaristički, nutricionistički, ukorijenjenijiviše...

udeseterostručiti, analognofrekvencijski, aerodinamičniji, antikapitalistički, zainteresiraniji, antimilitaristički, tradicionalistički, radionavigacijski, antisocijalistički, amplitudofrekvencijski, aromatiziraniji, samoinicijativni, alkoholiziraniji, autoritativniji, automobilistički, jedanaestogodišnji, sedamnaestogodišnji, sedamdesetogodišnji, neakcentuiraniji, nekvalificiraniji, nenacionalistički, senzacionalistički, neartikuliraniji, neargumentiraniji, neelaboriraniji, devedesetogodišnji, pedesetpetogodišnji, pedesetosmogodišnji, egzistencijalistički, neciviliziraniji, nediscipliniraniji, senzibiliziraniji, ekshibicionistički, neorganiziraniji, spektroelektrokemijski, nekonvencionalniji, neprofesionalniji, neoliberalistički, neoiredentistički, dezorijentiraniji, nekomunikativniji, revolucionarniji, evolucionistički, neuobičajeniji, četrnaestogodišnji, četrdesetogodišnji, idealiziraniji, intervencionistički, intelektualistički, impresioniraniji, izdiferenciraniji, individualistički, izolacionistički, osamnaestogodišnji, osamdesetogodišnji, oneraspoloženiji, općecivilizacijski, postimpresionistički, protucivilizacijski, unutrašnjopolitičkiviše...

antinacionalistički, antiimperijalistički, automatiziraniji, pedesetčetverogodišnji, šezdesetdevetogodišnji, stereofotogrametrijski, neizdiferenciraniji, neonacionalistički, deoksiribonukleinski, internacionalistički, kolaboracionistički, poljoprivrednoindustrijski, ultranacionalistički

antiintelektualistički, nacionalsocijalistički

Rime po zvučnosti: 420 rezultati

biri, iskri, Lili, plimni, Rinci, Simbi, smisni, vili, bilih, bivših, divljih, divnih, finih, istih, krivih, lipih, silnih, sitnih, sivih, zimskih, Zrinskih, živih, privij, bilim, bilin, cvilim, divim, divljim, kišnim, krivim, mirim, mirnim, mislim, mislin, primim, sitin, sitnim, sivim, slidin, smirim, smislim, stidim, širim, tihim, vidim, vidin, vridim, zimskim, živim, isprid, privid, bicikl, činit, dilit, ispit, kisik, ličit, mislit, primit, pripit, slidit, smirit, smislit, zivit, biznis, Cinis, činiš, kliziš, kriviš, licis, miris, mislis, misliš, primiš, smiriš, stidiš, svitliš, vidis, vidiš, zivisviše...

bacili, branili, daljini, gradili, granici, haljini, hrabriji, navici, navikli, planini, pratili, radili, ratnici, shvatili, slavili, stanici, stariji, zamisli, jedini, leptiri, nemiri, prekrili, sredini, sretniji, tehnički, veliki, vredniji, birtiji, blizini, fizički, istini, izmisli, izvini, mislili, tišini, dobili, dodiri, dodirni, dolini, gomili, molili, molitvi, nosili, obrisi, otišli, otkrili, ovisi, plovili, pomiri, pomisli, popili, slomili, spominji, vojnici, budili, dubini, kuhinji, ljubili, nudili, pustili, putnici, sudbini, tudjini, ulici, umiri, velikih, pomislih, razmislim, zamislim, prekrižim, velikim, oživim, pomirim, pomislim, umirim, rasipnik, gubitnik, optimist, Pomislis, pomislišviše...

bih, ih, njih, smih, stih, svih, tih, zlih, cilj, đir, grij, hir, mir, Nil, pij, pir, skrij, vir, zgrij, čim, čin, dim, din, film, fin, im, Jim, kim, mlin, njim, njin, Rim, sin, svim, tim, zlim, Big, Ching, hrid, Kid, mig, singl, snig, srid, stid, bik, bit, cik, cvit, čip, frik, hight, hip, kip, klik, krit, kvit, lik, lip, pik, skrit, Split, stit, svit, šik, štit, tik, tip, div, iz, kriv, niz, siv, čist, kist, Krist, list, miš, princ, šišviše...

zasititi, načuditi, preseliti, gnijezditi, podariti, komunisti, ugoditi, Dalmaciji, karanfili, laganini, napravili, Paganini, pametniji, aspirini, maslinici, najmiliji, agoniji, čaroliji, Slavoniji, zavodili, napustili, naučili, zaljubili, zaslužili, prevarili, predsjednici, besmislici, djedovini, predomisli, pretvorili, izgradili, griješili, liječnici, vrijedili, kikiriki, sikiriki, izgubili, kokaini, konjanici, odlazili, ostavili, prolazili, osjetili, pobjednici, bojovnici, domovini, govorili, otvorili, potrošili, provodili, odlučili, okupili, okusili, ljubavnici, uništili, umorili, usudili, grdelini, različitih, nedodirljivviše...

razmijeniti, razriješiti, preusmjeriti, sprijateljiti, istrijebiti, primijeniti, iskrvariti, otarasiti, ograničiti, poremetiti, dodijeliti, proizvoditi, oduševiti, prouzročiti, ugovoriti, udvostručiti, matematički, razmijenili, zaboravili, zadovoljniji, neraskidivi, generaciji, registraciji, nedodirljivi, teroristički, edukativni, neustrašivi, convertamini, operativni, pobijedili, podijelili, pogriješili, povrijedili, promijenili, dogovorili, progovorili, kupaonici, ultimativni, tvrdoglaviji, najbolesnijihviše...

kanalizaciji, zapadnoafrički, malakologijski, paternalistički, kapitalistički, angloamerički, naoružaniji, klaustrofobični, neatraktivniji, metabolitički, respektabilniji, nestereotipni, nedelikatniji, neizrađeniji, ekvilibristički, nedokazaniji, neobjašnjeniji, neomiljeniji, nehomogeniji, geopolitički, metodologijski, distanciraniji, višekriterijski, ingeniozniji, misteriozniji, izopačeniji, biodinamički, psihodinamički, minuciozniji, obradovaniji, profitabilniji, vojnopolicijski, monumentalniji, protupješadijski, konstruktivistički, protuprojektilni, požrtvovaniji, ujednačeniji, kultiviraniji, osvetoljubivihviše...

karakterističniji, aeronautički, antiradijacijski, antiteroristički, tradicionalniji, latinskoamerički, nacionalistički, samouvjereniji, autosugestivni, ekspanzionistički, nerelativistički, nereprezentativni, pedesetogodišnji, sjevernoamerički, nedemokratičniji, četverodimenzijski, neinteresantniji, neograničeniji, nekompatibilniji, neobilježeniji, nemotiviraniji, endokrinologijski, nepokolebljiviji, neobuhvaćeniji, eurocentristički, neupotrebljiviji, tridesetogodišnji, imperijalistički, piezoelektrični, intermodulacijski, civiliziraniji, discipliniraniji, indisponiraniji, istinoljubiviji, mikroelektronički, biotehnologijski, visokofrekvencijski, orijentalistički, politiziraniji, koordiniranijiviše...

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!