results_top_banner

Rime za: domovina

Rime: 380 rezultati

borovina, gospodina, kotlovina, oborina, okolina, omorina, osobina, osovina, otopina, polovina, rogožina, sloboština, mahovina, mandolina, palomina, kupovina, pukotina, udolina, brljotina, krhotina, trgovina, brezovina, cedrovina, Cehotina, djedovina, heroina, štetočina, biondina, imovina, izbočina, mirovina, Nikolina, nikotina, sinjorina, sirovina, tiskovina, tisovina, violina, gospodična, emotivnaviše...

bobina, bočina, bodrina, Colina, doktrina, dolina, domina, drobina, godina, gorčina, kosina, kovina, krovina, lončina, lovina, množina, modrina, mokrina, momčina, moždina, nosina, novina, nožina, oblina, odrina, općina, osmina, oštrina, plodina, podina, rodbina, skorina, smolina, stotina, stožina, toplina, zločina, dvojina, konjina, svojina, božićna, dobitna, mobilna, obična, Obična, odlična, ovisna, ozbiljna, potribna, prozirnaviše...

between_paragraphs_1

bina, cina, čina, dina, džina, fina, glina, kina, Knina, mina, mlina, Nina, psina, rbina, sina, slina, strina, šina, tmina, vina, njina, bidna, bisna, bitna, brižna, divna, fiksna, grivna, himna, hitna, kisna, kišna, krizna, lična, Livna, mirna, nitna, prizna, silna, sitna, slična, smisna, sritna, vična, virna, bila, bira, briga, dika, dima, ima, iza, kida, kisa, krila, kriva, lica, lika, pita, piva, plima, riba, siva, skida, skrila, skriva, slika, snila, sniva, Splita, stida, stiha, sviđa, svila, svima, svira, svita, vila, zida, zima, knjiga, njima, cilja, prija, zbilja, bivša, blista, čista, divlja, igra, nista, ništa, pisma, trista, zvizdaviše...

between_paragraphs_2

na, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, ma, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

pradomovina, prapostojbina, zadovoljština, krivotvorina, dogodovština, novotvorina, pustolovina, rukotvorina, umotvorina, pustopoljina, crvotočina, orahovina, pasjakovina, mamutovina, bagremovina, čempresovina, Hercegovina, jasenovina, jelenovina, naseobina, ogrebotina, opekotina, pačetvorina, posjekotina, rasjekotina, razrezotina, zarezotina, zasjekotina, izmišljotina, žutikovinaviše...

between_paragraphs_3

poluosovina, palisandrovina, kukuruzovina, veletrgovina, elektrooptika, aerofobija, aeroskopija, traheotomija, fizionomija, papirologija, morfonologija, automobila, autonomija, autoskopija, računovotkinja, tautologija, blagovaonica, kombinatorika, kopiraonica, prodavaonica, zalagaonica, dodekafonija, fantazmagorija, protučarolija, samoubojica, arhitektonika, tridesetorica, trinaestorica, potkategorija, bakterioliza, hipocikloida, mikrobiotika, novopridošlica, poluživotinjaviše...

between_paragraphs_4

anomaloskopija, apeirofobija, etnobiologija, autopraonica, ispovjedaonica, propovjedaonica, stereoagnozija, četrdesetorica, jedanaestorica, krioelektronika, mikroelektronika, optoelektronika, aeroembolija, ovariektomija, autoironija, aminokiselina, aeromedicina, aklimatizacija, amelioracija, antigravitacija, beatifikacija, destabilizacija, dezorijentacija, elektrifikacija, epitelizacija, feudalizacija, identifikacija, idiosinkrazija, imobilizacija, inauguracija, kompjuterizacija, kompjutorizacija, kontraindikacija, liberalizacija, naturalizacija, pauperizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, reprivatizacija, sistematizacija, transglikozidacija, interferometrija, kardioprotekcija, spektrofotometrija, amerikanistika, radioemisijaviše...

between_paragraphs_5

aeroakrofobija, bibliotekonomija, samoinicijativa, aeronavigacija, agromelioracija, amerikanizacija, automatizacija, autoregulacija, demilitarizacija, depersonalizacija, dokapitalizacija, europeizacija, fotodokumentacija, gramatikalizacija, industrijalizacija, konceptualizacija, materijalizacija, mikroangiografija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, racionalizacija, socijaldemokracija, telekomunikacija, elektrodistribucija, elektroenergetika, audiofrekvencija, dvadesetogodišnjica, pedesetogodišnjica, automobilistkinja, radiotelevizijaviše...

between_paragraphs_6

aerotermodinamika, aerotriangulacija, autoimunizacija, autointoksikacija, dematerijalizacija, denacionalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, profesionalizacija, radiokomunikacija, rematerijalizacija, teritorijalizacija, unilateralizacija, fizioterapeutkinja, aerofotogrametrija, aeromagnetometrija, stereofotogrametrijaviše (rime po zvučnosti)...

institucionalizacija, internacionalizacija, operacionalizacijaviše (rime po zvučnosti)...

Drugi jezici:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_after_content