Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: godina

Rime: 564 rezultati

bobina, bočina, bodrina, božićna, Colina, dobitna, doktrina, dolina, domina, drobina, dvojina, gorčina, konjina, korisna, kosina, kotlina, kovina, krovina, logična, lončina, lovina, množina, mobilna, modrina, mokrina, momčina, moždina, nosina, novina, nožina, obična, Obična, oblina, odlična, odrina, općina, osmina, oštrina, ovisna, ozbiljna, plodina, podina, potribna, prozirna, rodbina, skorina, smolina, stotina, stožina, svojina, toksina, toplina, volina, zločinaviše...

bidna, bina, bisna, bitna, brižna, cina, čina, dina, divna, fiksna, fina, glina, grivna, himna, hitna, kina, kisna, kišna, Knina, krizna, lična, Livna, mina, mirna, mlina, Nina, nitna, njina, prizna, psina, rbina, silna, sina, sitna, slična, slina, smisna, sritna, strina, šina, tmina, vična, vina, virna, bića, bila, Bila, bira, bistra, bitka, biva, bivša, blista, briga, cilja, cvita, čista, čita, dika, dima, divlja, filma, Frida, igra, ima, Ima, iskra, ista, Istra, iza, izda, jidra, kida, kila, kisa, kiša, kita, klima, klinka, kninska, knjiga, krila, Krista, kriva, kriza, lica, lika, lila, lista, mila, milja, minja, nikla, nista, ništa, njima, njiva, pisma, pita, piva, plima, pliva, priča, prija, prima, princa, ptica, riba, rima, sipa, siva, skida, skita, skrila, skriva, slika, snila, snima, sniva, Splita, srića, stida, stiha, stila, svidja, sviđa, svila, svima, svira, svita, šminka, štikla, štima, tinta, Tita, trista, vila, zbilja, zbiva, zida, zima, zmija, zvizda, žitaviše...

na, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, ma, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

banovina, đavolština, hrakotina, hrastovina, jalovina, kavovina, mahovina, mandolina, palomina, patvorina, placovina, sandolina, sastojina, šarotina, škrabotina, španjolština, begovina, brezovina, cedrovina, Cehotina, djedovina, drenovina, emotivna, georgina, grebotina, heroina, klekovina, lemozina, medovina, štetočina, tekovina, biondina, giljotina, imovina, iskopina, izbočina, krinolina, mirovina, Nikolina, nikotina, sinjorina, sirovina, tiskovina, tisovina, violina, bobovina, borovina, domovina, gospodična, gospodina, gotovina, kotlovina, lopovština, oborina, okolina, omorina, osobina, osovina, otopina, polovina, postojbina, potolina, rogožina, sloboština, snobovština, vojvodina, bljuvotina, bukovina, bušotina, kunovina, kupovina, pukotina, udolina, brljotina, crkotina, grdobina, krhotina, krtovina, trgovina, žvrljotinaviše...

paranoična, pasjakovina, sandalovina, bagremovina, jasenovina, naseobina, pačetvorina, rasjekotina, razderotina, razrezotina, zarezotina, zasjekotina, javorovina, pradomovina, prapostojbina, zadovoljština, klaunovština, mamutovina, samurovina, ebanovina, čempresovina, Hercegovina, jelenovina, nepodopština, biljegovina, izmišljotina, krivotvorina, orahovina, oderotina, ogrebotina, opekotina, poderotina, porezotina, posjekotina, božikovina, dogodovština, novotvorina, žutikovina, pustolovina, pustopoljina, rukotvorina, umotvorina, crvotočinaviše...

palisandrovina, veletrgovina, poluosovina, kukuruzovina, fantazmagorija, zalagaonica, dvanaestorica, laparoskopija, malakologija, pametnjakovića, dvadesetorica, bakterioliza, aerofobija, aeroskopija, traheotomija, arhitektonika, papirologija, radiofonija, blagovaonica, dražbovaonica, laboratorija, makrobiotika, samoironija, bratoubojica, kraljoubojica, samoubojica, automobila, automobilska, autonomija, autoskopija, autotrofija, računovotkinja, tautologija, predavaonica, petnaestorica, šesnaestorica, pedesetorica, elektrooptika, stereofonija, stereognozija, stereoskopija, epicikloida, trinaestorica, drijemaonica, tridesetorica, impresionira, fiziognomija, fizionomija, kilokalorija, rimokatolkinja, hipocikloida, mikrobiotika, prodavaonica, potkategorija, dodekafonija, kombinatorika, kopiraonica, novopridošlica, morfonologija, bogoubojica, protučarolija, poluprikolica, poluživotinja, umivaonicaviše...

apeirofobija, aeroembolija, anomaloskopija, autopraonica, autoironija, jedanaestorica, stereoagnozija, etnobiologija, četrdesetorica, ispovjedaonica, krioelektronika, mikroelektronika, ovariektomija, propovjedaonica, optoelektronika, aminokiselina, aeromedicina, karakterizacija, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, transglikozidacija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, elektrifikacija, elektroterapija, reprivatizacija, revitalizacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, identifikacija, fizioterapija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacija, radiodifuzija, elektroindustrija, kardioprotekcija, autoinfekcija, spektrofotometrija, interferometrija, amerikanistika, radioemisija, pedesetgodišnjica, desetogodišnjicaviše...

aeroakrofobija, bibliotekonomija, gramatikalizacija, transesterifikacija, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, prekategorizacija, depersonalizacija, elektroinstalacija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, minijaturizacija, inicijalizacija, mikroangiografija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacija, elektrodistribucija, psihoterapeutkinja, audiofrekvencija, elektroenergetika, videokonferencija, bioluminiscencija, dvadesetogodišnjica, radiotelevizija, automobilistkinja, pedesetogodišnjicaviše...

aerotermodinamika, aerotriangulacija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, profesionalizacija, unilateralizacija, fizioterapeutkinja, aeromagnetometrija, aerofotogrametrija, stereofotogrametrijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

Rime po zvučnosti: 450 rezultati

boginja, borila, Bozija, dobija, dodira, doziva, dvojica, fobija, gomila, goriva, kojima, kolica, kolika, kolima, Kolinda, koncima, kopija, kostima, lomila, lozinka, mnogima, molitva, morima, noktima, nosila, oblika, obzira, ocima, očima, odbija, odnila, ognjišta, onima, opija, opila, otima, otisla, otkrila, otkriva, plovija, počiva, podigla, pokisla, pokrila, pokriva, poljima, poziva, probija, prolila, promila, prosipa, robija, robinja, rodija, sklopila, slomila, snovima, spojila, stvorila, Trogira, vodila, vojnika, volija, volila, zvonika, zvonila, doživljaj, kopiraj, običaj, dobijam, dozivam, odličan, opijam, otkrivam, ovisan, ozbiljan, pozivam, otisak, Tomislav, prosipašviše...

biraj, diraj, igraj, imaj, kristal, pitaj, priznaj, ribar, sipaj, skidaj, smiraj, snivaj, sviraj, vitar, biram, bitan, diram, divan, igram, imam, iman, Ivan, izvan, kidam, listam, miran, niman, nisam, nisan, pitam, pivan, priznam, ritam, sitan, skidam, skitam, skrivam, snivam, sritan, svidjam, sviram, vidjam, viđam, ikad, iznad, nikad, birat, cvitak, disat, igrat, imat, inat, ipak, pisat, pitat, pivat, pričat, priznat, skrivat, stisak, svirat, vitak, vivat, vrisak, čitav, izlaz, biraš, čitaš, diraš, igrač, igraš, imaš, klinac, krivac, pitaš, priznaš, skidaš, skrivaš, sviđaš, vidjasviše...

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

gradovima, naslonila, Panonija, parkovima, radosnica, razdvojila, Slavonija, stanovima, stanovnika, tragovima, valovima, zarobila, zatvorila, zavolila, djevojčica, eksplodira, eksplozija, emocija, frendovima, melodija, prebolila, pretvorila, snjegovića, filmovima, pribolila, simfonija, sirotinja, zidovima, bokovima, dogodila, dogorila, govorija, govorila, odgojila, okovima, oprostila, osvojila, otopila, otvorila, Podgorica, pogodila, poklonila, ponovila, porocima, porodila, potocima, potopila, potrošila, prostorima, provodija, drugovima, Jugovica, klubovima, kukovima, Ljubovica, ubojica, udovica, umorila, eksponiran, neobičanviše...

analogija, spavaonica, kategorija, Makedonija, Kalifornija, kamiondžija, radionica, svlačionica, autoliza, autopsija, ceremonija, telefonija, svjetionika, neodoljiva, nepodnošljiva, neponovljiva, nepotopiva, rektoskopija, euforija, cvijetovima, dijelovima, prijestolnica, biologija, izgovorila, osramotila, dobrodošlica, lokomotiva, monotonija, odgovorila, odgovorima, kupaonica, funkcionira, učionica, upozorila, kladioničar, mađioničar, alkoholičar, filozofiraj, paranoičan, alkoholizamviše...

zalagaoničar, makrobiotičar, aerotropizam, antiterorizam, sadomazohizam, napoleonizam, aporiorizam, antropomorfizam, automorfizam, autonomizam, ekspanzionizam, nesankcioniran, neelaboriran, ekspresionizam, perfekcionizam, revizionizam, neoplatonizam, redukcionizam, pigmalionizam, biheviorizam, impresioniran, impresionizam, iluzionizam, protekcionizam, novokomponiran, nutricionizam, desetogodišnjak, devetogodišnjak, četiristotinjak, impresionirašviše...

antialkoholičar, autoerotizam, devijacionizam, neimpresioniran, ekshibicionizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, postimpresionizam, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, petnaestogodišnjak, šesnaestogodišnjak, pedesetogodišnjak, šezdesetogodišnjak, tridesetogodišnjak, aerifikacija, federalizacija, generalizacija, elektrodinamika, reinterpretacija, senzibilizacija, periodizacija, demobilizacija, personifikacija, endokrinopatija, mikrofotografija, ritualizacija, protekcionašica, optimalizacija, aeromehaničar, aviomehaničar, automehaničar, transnacionalizam, antiklerikalizam, tradicionalizam, autoritarizam, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, intelektualizam, individualizam, profesionalizam, homoseksualizam, multikulturalizam, elektrozavarivač, elektroakustika, alkoholometrija, aviomaterijal, videomaterijal, autonomistkinja, aporiorističan, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, visokostiliziranviše...

predispozicioniran, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjak, antiamerikanizam, antinacionalizam, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilanviše...

visokopozicioniran, antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, poluautomatiziran

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!