Rime za: ja

Rime: 234 rezultati

sja, ra, la, na, ma, ha, zla, zna, bla, tra, sna, cna, dna, za, zva, sva, Ša, ča, ća, sa, gđa, dva, kva, šta, sta, psa, gdja, ga, da, ba, ta, pa, tka, ka

srca, čuja, struja, guja, buja, sutra, kučka, tuga, tvoja, svoja, dvoja, voja, soja, kroja, broja, Troja, znoja, moja, sloja, škoja, koja, boja, božja, mora, ona, onda, ova, čija, svija, stija, tija, sija, prija, grija, zmija, smija, klija, cija, bija, ija, bila, ima, krivnja, ništa, heja, deja, nema, jedna, treća, trebaviše...

drukčija, kutija, lutrija, ljubija, jubija, ubija, slučaja, oluja, gospoja, spokoja, Bozija, plovija, nosija, kopija, opija, volija, orgija, rodija, podija, probija, robija, hobija, dobija, zombija, odbija, očaja, osvaja, ničija, Silvija, birtija, misija, ispija, linija, mislija, Biblija, viskija, vidija, fikcija, izbija, ideja, izdaja, nečija, verzija, tenzija, bekrija, serija, sretnija, genija, premija, kemijaviše...

ucinija, drugačija, korupcija, otkucaja, govorija, provodija, oprostaja, odrišija, policija, običaja, opsesija, oženija, korekcija, osjećaja, prolazija, ostavija, obavija, opasnija, nostalgija, iluzija, izgubija, simfonija, milicija, diverzija, dimenzija, imperija, injekcija, simpatija, eksplozija, djelozija, melodija, emocija, religija, depresija, energija, senzacija, zagrljaja, najružnija, Slavonija, Panonijaviše...

Jugoslavija, konkurencija, okupacija, korporacija, kombinacija, komplikacija, konferencija, poremećaja, koncentracija, situacija, simulacija, biologija, izolacija, institucija, privilegija, imitacija, investicija, euforija, reputacija, revolucija, evolucija, ekonomija, tehnologija, demokracija, Reformacija, teritorija, definicija, epidemija, kemikalija, ceremonijaviše...

jugokomunista, upotrijebila, uobičajena, univerziteta, uznemiravanja, osumnjičenika, komunikacija, fotografijama, obožavateljica, obožavatelja, profesionalca, profesionalka, onesvijestila, operacijama, podrazumijeva, organizirala, organizacija, situacijama, sinkronizacija, informacijama, civilizacija, impresionirana, identificirala, identifikacija, inteligencija, prijateljicama, neuračunljiva, emocionalna, tjelohranitelja, neprijateljimaviše...

Vokal rime:190 rezultati

strah, prah, dah, kralj, zar, stvar, dar, bar, par, val, dal, sjaj, raj, naj, znaj, kraj, daj, taj, kaj, dlan, plan, van, san, stan, dan, nam, znam, vam, sam, dam, laž, sav, naš, znaš, baš, vrač, nas, glas, vas, časviše...

neka, čaja, vaja, staja, straja, traja, kraja, graja, zbraja, raja, spaja, snaja, zmaja, sjaja, jaja, Maja, Kaja, Baja, sada, kada, bijah, sijaj, znojan, Bojan, zijan, pijan, sjajan, bajan, pojam, dojam, bojam, svijam, sijam, nisam, zajam, sajam, zbrajam, spajam, ljubav, sijašviše...

murija, upija, Lucija, fobija, Indija, Lidija, nicija, cicija, Svilaja, heroja, penzija, srecnija, hemija, ćelija, legija, beskraja, slavuja, razvoja, razvija, stavija, savija, Slavija, vratija, carsija, taksija, Andrija, starija, Marija, važnija, snažnija, satnija, glasnija, sjajnija, armija, falija, Alija, rakija, magija, radija, racijaviše...

Kustošija, drugacija, oprostija, potonija, oživija, komedija, dolazija, ironija, histerija, infekcija, inflacija, Memorija, Emilija, perverzija, nesretnija, sevdalija, razumija, čarolija, zaminija, hairlija, asiklija, najmilija, familija, tradicija, alibija, zavičaja, aleluja, amnezija, arterija, najvjernijaviše...

populacija, pornografija, motivacija, intuicija, psihologija, intervencija, demonstracija, rezidencija, registracija, televizija, ekspedicija, rezervacija, prezentacija, generacija, federacija, audicija, Australija, anomalija, Transformacija, Kalifornijaviše...

pobunjenicima, vodoinstalatera, prodavaonica, inicijativa, istraživanjima, veleposlanika, generacijama, evakuacija, nezaboravljena, automobilima, autoriteta, razumijevanja, halucinacija, samopouzdanja, alkoholičara, zaposlenicima, astronautima, laboratorija, gradonačelnika, manipulacijaviše...

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk sr sq bg uk ro sv fi hu el tr eo sw id ko zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Stuff we recommend:

We carefully selected to only recommend things that we used and found to be truly great.
As an Amazon Associate we also earn from qualifying purchases.