results_top_banner

Rime za: mi

Rime: 657 rezultati

bdi, bi, di, dvi, gđi, hi, i, ji, kci, kći, ki, lći, li, ni, pi, psi, si, sni, Sri, svi, ti, tri, vi, vri, zbi, zli, zriviše (rime po zvučnosti)...

dami, drami, Farmi, farmi, mami, njami, palmi, razmi, sami, srami, tami, Elmi, pjesmi, Remi, remi, sedmi, spremi, tekmi, dimi, firmi, pismi, primi, snimi, zimi, komi, lomi, osmi, ožmi, slomi, glumi, sumi, šumi, uzmi, Uzmi, grmi, krčmi, strmi, ali, baci, dani, dati, fali, glavi, hladni, javi, kapi, mladi, pali, pamti, pasti, pati, pazi, plavi, prati, pravi, radi, shvati, spasi, stani, stari, stati, stavi, stranci, strani, stvari, svaki, tajni, vani, vrati, zlatni, znati, desi, kreni, leti, meni, nebi, neki, rekli, sebi, spremni, sreli, sresti, sretni, tebi, zemlji, biti, brini, digni, ili, isti, krivi, mili, nisi, niti, sivi, skini, smiri, vidi, boji, bolji, broji, dobri, dodji, gori, kosi, mnogi, mogli, momci, nosi, novi, oni, ovi, plovi, rodi, snovi, sobi, stoji, topli, tvoji, zovi, zvoni, budi, drugi, duši, gubi, kući, kupi, ludi, ljudi, nudi, puni, ruci, šuti, crni, grli, krvi, prviviše...

between_paragraphs_1

galami, Miami, pidžami, bogami, jordami, pozajmi, programi, cunami, tsunami, unajmi, bagremi, dilemi, nijemi, pripremi, golemi, opremi, pospremi, problemi, ozimi, atomi, platformi, razlomi, prelomi, polomi, datumi, kazumi, razumi, zauzmi, preuzmi, odglumi, oduzmi, poduzmi, kaldrmi, zagrmi, kafani, lagati, najdraži, napravi, plakati, rastali, sanjali, sanjati, saznati, trajati, zapamti, zaspati, čekati, gledati, nestali, nestati, prestati, prevari, disati, imali, imati, izlazi, pijani, pitati, priznati, dolazi, koraci, obali, oblaci, odlazi, ostali, ostani, ostati, ostavi, pokaži, pokvari, postati, potraži, pozdravi, prolazi, pronađi, ljubavi, udari, ugasi, ulazi, ustvari, Hrvati, hrvatski, andjeli, daleki, najljepši, pameti, jeseni, vidjeli, vrijedi, boljeti, odvedi, okreni, pogledi, ponesi, povedi, putevi, daljini, sakriti, shvatiti, vratiti, jedini, veliki, ljubili, ulici, hrabrosti, mladosti, najbolji, nazovi, radosti, svatovi, tragovi, valovi, zaboli, zatvori, zavoli, izgori, milosti, dogodi, donosi, govori, odnosi, oprosti, otvori, pokloni, pomozi, postoji, drugovi, gluposti, krenuti, izgubi, opusti, poludi, poljupci, probudiviše...

origami, polutami, pajdasimi, urazumi, zaplakati, zapjevati, zaboravi, sačuvati, tamburaši, zaustavi, prespavati, prepoznati, iznenadi, pričekati, izbrisati, izdržati, pokazati, dočekati, oleandri, osjećati, pogledati, opisati, popričati, pročitati, jorgovani, odustati, ugrijati, putovati, upoznati, zaneseni, zamijeni, zaprijeti, zavoljeti, zaljubljeni, zagrljeni, preboljeti, slijedeći, izgubljeni, poletjeti, pobijedi, podijeli, povijesti, promijeni, roditelji, govoreći, odoljeti, napraviti, zapaliti, zaljubiti, zagrliti, prevariti, pretvoriti, dijeliti, sikiriki, izgubili, izgubiti, ostariti, ostavili, ostaviti, ostvariti, popraviti, posjetiti, provjeriti, domovini, govorili, govoriti, odmoriti, oprostiti, otvoriti, pokloniti, potrošili, odlučili, poljubiti, probuditi, uništili, suočiti, dragovoljci, odgovori, oslobodi, ljubomorni, dotaknuti, okrenuti, spomenuti, uvenutiviše...

between_paragraphs_2

gluhonijemi, razgovarati, razočarati, zaobilazi, automatski, registrirati, isplanirani, izbjegavali, izbjegavati, očekivali, očekivati, povjerovati, kontrolirati, zaboravljeni, plavobijeli, zapovijedi, razumijeti, penzioneri, neostvareni, nepokoreni, objedinjeni, osumnjičeni, Jugosloveni, zanemariti, razmijenili, zamijeniti, zaboravili, zaboraviti, zadovoljiti, zaustaviti, neraskidivi, generaciji, nedodirljivi, neustrašivi, iznenaditi, izmijeniti, primijetiti, izgovoriti, convertamini, otrijezniti, ozlijediti, pobijedili, podijelili, podijeliti, povrijediti, promijenili, promijeniti, dogovorili, odgovoriti, osloboditi, suprotstaviti, upropastiti, samostalnosti, nezavisnosti, udaljenosti, zahvaljujući, napomenuti, literaturi, ostavljajući, uzimajući, uključujućiviše...

sažalijevati, analizirati, stabilizirati, transdisciplinarni, tradicionalni, manipulirati, zapovijedati, zakomplicirati, samoubilački, deaktivirati, evakuirati, eksperimentalni, telefonirati, teleportirati, eliminirati, emocionalni, evoluirali, rekonstruirati, intervenirati, intervjuirati, iskorištavati, improvizirati, isprovocirati, posavjetovati, organizirati, porazgovarati, nokautirati, opterećivati, fotografirati, propovijedati, koordinirati, komunicirati, prouzrokovati, uznemiravati, funkcionirati, upotrebljavati, uspoređivati, supotpisivati, malonogometni, kanalizaciji, ekvilibristički, iskorijeniti, obavijestiti, oraspoložiti, onesvijestiti, onesposobiti, onemogućiti, poistovjetiti, prokrijumčariti, odugovlačiti, unaprijediti, usredotočiti, upotrijebiti, mikroekonomski, predsjedavajući, deprimirajući, recitirajući, obećavajući, odgovarajući, uništavajućiviše...

between_paragraphs_3

zainteresirati, antihercegovački, kardiopulmonalni, eksternalizirati, eksperimentirati, elektrificirati, teledirigirati, neemocionalni, demistificirati, dekontaminirati, jednonacionalni, revolucionarni, neutralizirati, međunacionalni, izmanipulirati, sistematizirati, internacionalni, identificirati, impresionirati, iskristalizirati, ispripovijedati, okvalificirati, podrazumijevati, objelodanjivati, pojednostavljivati, hospitalizirati, homogenizirati, protokolizirati, protuobavještajni, dugoočekivani, aeromehanički, aerodinamički, nanokristalinični, autoritativni, autonomistički, neraspoloženiji, neinteligentniji, epistemologijski, feminiziraniji, četiristogodišnji, neinformiraniji, neobrazovaniji, nekoncentriraniji, nekooperativni, europeistički, bihevioristički, impresionistički, postsocijalistički, utilitaristički, nutricionistički, armiranobetonski, kasnosrednjovjekovni, psihofiziološki, istočnoeuropski, koordinacioni, zadovoljavajući, razoružavajući, sveuništavajući, mobilizirajući, upropaštavajućiviše...

amerikanizirati, familijarizirati, antiintelektualni, samoorganizirati, antropomorfizirati, audiovizualni, automatizirati, neinstitucionalni, demitologizirati, dekofeinizirati, ekonomskosocijalni, revolucionirati, istraumatizirati, minijaturizirati, bosanskohercegovački, komercijalizirati, kontekstualizirati, poluprofesionalni, starocrkvenoslavenski, sedamnaestostoljetni, elektroluminiscentni, četrnaestostoljetni, analognofrekvencijski, antimilitaristički, tradicionalistički, radionavigacijski, antisocijalistički, alkoholiziraniji, jedanaestogodišnji, sedamnaestogodišnji, neakcentuiraniji, nekvalificiraniji, nenacionalistički, neargumentiraniji, neelaboriraniji, pedesetpetogodišnji, egzistencijalistički, neciviliziraniji, neorganiziraniji, spektroelektrokemijski, neprofesionalniji, neoliberalistički, neoiredentistički, nekomunikativniji, četrnaestogodišnji, idealiziraniji, intervencionistički, intelektualistički, impresioniraniji, izdiferenciraniji, izolacionistički, osamnaestogodišnji, osamdesetogodišnji, protucivilizacijski, udeseterostručiti, unutrašnjopolitički, rekapitulirajući, liberalizirajući, identificirajući, polureflektirajućiviše...

narodnooslobodilački, dematerijalizirati, denacionalizirati, četverodimenzionalni, međuinstitucionalni, izvaninstitucionalni, izracionalizirati, individualizirati, psihokondicionirati, visokoprofesionalni, kontrarevolucionarni, profesionalizirati, antinacionalistički, antiimperijalistički, automatiziraniji, pedesetčetverogodišnji, šezdesetdevetogodišnji, stereofotogrametrijski, neizdiferenciraniji, neonacionalistički, deoksiribonukleinski, internacionalistički, kolaboracionistički, poljoprivrednoindustrijski, ultranacionalistički, telekomunikacioni, petrografskomineraloški, molekularnobiološki, nerenormalizirajući

intracerebroventrikularni, institucionalizirati, operacionalizirati, antiintelektualistički, nacionalsocijalistički

between_sections_1

Rime po zvučnosti: 460 rezultati

bih, ih, njih, smih, stih, svih, tih, zlih, cilj, đir, grij, hir, mir, Nil, pij, pir, skrij, vir, zgrij, čim, čin, dim, din, film, fin, im, Jim, kim, mlin, njim, njin, Rim, sin, svim, tim, zlim, Big, Ching, hrid, Kid, mig, singl, snig, srid, stid, bik, bit, cik, cvit, čip, frik, hight, hip, kip, klik, krit, kvit, lik, lip, pik, skrit, Split, stit, svit, šik, štit, tik, tip, div, iz, kriv, niz, siv, čist, kist, Krist, list, miš, princ, šišviše...

brani, gasi, naši, slavi, takvi, leži, piti, bori, kosti, topi, dugi, pruži, ruski, ruši, sudi, smrti, naših, starih, njenih, mojih, onih, ovih, svojih, tvojih, drugih, dugih, nemir, dodir, pamtim, patim, pratim, pravim, radim, sasvim, shvatim, starim, vratim, letim, nekim, njezin, krivim, mislim, vidim, bojim, borim, brojim, gorim, kojim, mojim, molim, nosim, novim, osim, ovim, stojim, svojim, tvojim, vodim, volim, budim, drugim, gubim, ludim, pustim, trudim, grlim, mrzim, vratit, velik, protiv, fališ, radiš, tražiš, vratiš, miris, misliš, vidiš, nosiš, voliš, ljubišviše...

between_paragraphs_1

nastavi, rastavi, spavati, zapali, igrati, isprati, svirali, odrasli, ozdravi, postali, ljubavni, ukrasti, maleni, zavedi, nebeski, zeleni, blijedi, lijepi, skriveni, poleti, postelji, prokleti, rodjeni, uzeli, crveni, stariji, staviti, zamisli, blizini, misliti, tišini, dodiri, moliti, nositi, pomisli, gubiti, pustiti, ubiti, vlakovi, pretvori, snjegovi, zidovi, brodovi, pogodi, prošlosti, ispuni, dopusti, napravim, izlazim, dolazim, odlazim, ostarim, ostavim, prolazim, bijelim, cijelim, poletim, pomislim, zatvorim, zavolim, prebolim, govorim, odolim, oprostim, otvorim, postojim, provodim, izgubim, poludim, poljubim, probudim, zagrlim, ostavit, zauvik, dolaziš, odlaziš, ostaviš, prolaziš, poželiš, govorišviše...

rastajati, karnevali, zaplesati, zagrijati, festivali, kriminalci, milovati, obećati, gospodari, ljubovali, tugovati, upoznali, raspameti, zazeleni, zasvijetli, zaboljeti, savršeni, bezimeni, licemjeri, izblijedi, koristeći, okrijepi, nogometni, usamljeni, Dalmaciji, karanfili, laganini, nazdraviti, pametniji, zaboliti, zatvoriti, naručiti, zaslužili, predomisli, liječnici, prolazili, očistiti, pomiriti, popustiti, ljubavnici, umorili, avioni, blagoslovi, progovori, sokolovi, golubovi, umjetnosti, zaboravih, zatvorenih, izgubljenih, otvorenih, različitih, adrenalin, zaboravim, oporavim, povrijedim, zaboravit, zaustavit, pobijedit, zaboravišviše...

between_paragraphs_2

napredovali, napredovati, abortirati, reciklirati, isprobavati, ignorirati, dosađivati, odijevati, pokušavali, otputovati, sudjelovati, univerzalni, zanijemiti, preporoditi, izbijeliti, izliječiti, ispovjediti, iskoristiti, proveseliti, ocijeniti, povrijedili, proslijediti, obogatiti, progovorili, progovoriti, kupaonici, tulumariti, tvrdoglaviji, neizvjesnosti, preokrenuti, uzivajuci, neprospavanih, zaboravljenih, sedamdesetih, devedesetih, najbolesnijih, automobil, automatik, glasnogovornik, iluzionistviše...

parafrazirati, dramatizirati, galvanizirati, parazitirati, aliterirati, kvantificirati, pasivizirati, natovarivati, valorizirati, razoružavati, argumentirati, razrješavati, dezaktivirati, prezasićivati, teraformirati, prenumerirati, indisponirati, izobličavati, ionizirati, podvostručivati, utovarivati, zapadnoafrički, neatraktivniji, nestereotipni, nedelikatniji, neizrađeniji, nedokazaniji, neobjašnjeniji, neomiljeniji, biodinamički, psihodinamički, obradovaniji, objelodaniti, konstruktivistički, požrtvovaniji, međueuropski, zaprepašćujući, užasavajući, osvetoljubivih, autprijevoznihviše...

daktiloskopirati, samoobmanjivački, maskulinizirati, jedanaestosatni, rehabilitirati, neautoritarni, generalizirati, depolitizirati, personificirati, ekonomizirati, dijalogizirati, kristijanizirati, birokratizirati, informatizirati, omalovažavati, solidarizirati, vojnoistraživački, elektroenergetski, znanstvenofantastični, antikomunistički, nematerijalniji, reprezentativniji, neekonomičniji, neinspirativniji, neopterećeniji, neočekivaniji, neučinkovitiji, iracionalniji, književnoteorijski, organiziraniji, polikristalinični, humaniziraniji, visokotehnološki, samorazarajući, neobavezujući, hipnotizirajući, brzoobnavljajući, indoeuropljanin, klorofluorougljik, kolaboracionistviše...

dvadesetčetverosatni, materijalizirati, znanstvenoistraživački, vaninstitucionalni, racionalizirati, samozadovoljavati, nekatalogizirani, prekategorizirati, desenzibilizirati, demilitarizirati, međukonfesionalni, višedimenzionalni, psihoanalizirati, industrijalizirati, okarakterizirati, oneraspoloživati, postrevolucionarni, konceptualizirati, multidimenzionalni, devetnaestostoljetni, zainteresiraniji, amplitudofrekvencijski, autoritativniji, automobilistički, sedamdesetogodišnji, senzacionalistički, pedesetosmogodišnji, nediscipliniraniji, ekshibicionistički, nekonvencionalniji, neuobičajeniji, individualistički, oneraspoloženiji, općecivilizacijski, postimpresionistički, protuelektromotorni, samoobjašnjavajući, nezadovoljavajući, omalovažavajući, nacionalsocijalistviše...

between_sections_2
Povratak na vrh
results_bottom

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_right
results_after_content