results_top_banner

Rime za: visina

Rime: 663 rezultati

bistrina, blizina, cinična, čistina, divljina, hitrina, hridina, intimna, istina, iznimna, Kicina, Kristina, kritična, krivina, listina, milina, mirisna, mistična, nizina, pingvina, pličina, prilična, ritina, silina, sitnina, slitina, širina, tipična, tisina, tišina, tribina, vitina, vitrina, vriština, zidina, živina, Biblija, bicikla, birtija, brinia, cicija, cikita, cinija, cinila, citira, civija, civila, činila, dikcija, dilija, ditinjstva, fikcija, fiksira, finima, fizika, gljivica, idila, iglica, igrica, Ilija, indiga, Indija, Indira, intima, iskrica, ispija, ispila, ispliva, isprica, isprika, istinska, ivica, izbija, izbila, izbliza, Izišla, izlika, izlila, iznimka, kitica, klincima, knjižica, knjižnica, krilima, krivila, licima, ličila, Lidija, linija, lisica, listića, Milica, milija, mirisa, misija, mislija, mislila, mislima, mišića, ničija, nitima, pismima, Plitvička, prikriva, prilika, priliva, primila, pritisla, priziva, ptičica, ribica, ricima, Sibira, sibirska, Silvija, sitnica, sivila, skitnica, skrivila, smirila, smišnica, šibica, šljivika, tigrica, vibrira, vidija, vidika, vidila, vidljiva, viknija, visila, viskija, vizija, živcima, živija, živilaviše...

bidna, bina, bisna, bitna, brižna, cina, čina, dina, divna, fiksna, fina, glina, grivna, himna, hitna, kina, kisna, kišna, Knina, krizna, lična, Livna, mina, mirna, mlina, Nina, nitna, njina, prizna, psina, rbina, silna, sina, sitna, slična, slina, smisna, sritna, strina, šina, tmina, vična, vina, virna, bića, bila, Bila, bira, bistra, bitka, biva, bivša, blista, briga, cilja, cvita, čista, čita, dika, dima, divlja, filma, Frida, igra, ima, Ima, iskra, ista, Istra, iza, izda, jidra, kida, kila, kisa, kiša, kita, klima, klinka, kninska, knjiga, krila, Krista, kriva, kriza, lica, lika, lila, lista, mila, milja, minja, nikla, nista, ništa, njima, njiva, pisma, pita, piva, plima, pliva, priča, prija, prima, princa, ptica, riba, rima, sipa, siva, skida, skita, skrila, skriva, slika, snila, snima, sniva, Splita, srića, stida, stiha, stila, svidja, sviđa, svila, svima, svira, svita, šminka, štikla, štima, tinta, Tita, trista, vila, zbilja, zbiva, zida, zima, zmija, zvizda, žitaviše...

between_paragraphs_1

na, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, ma, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

aspirina, jadničina, latinština, naivčina, šaljivčina, varikina, jezičina, medicina, neistina, specifična, veličina, disciplina, istisnina, lisičina, pripizdina, dobričina, količina, pozitivna, protivština, torinština, vojničina, upisnina, uzvisina, alibija, ambicija, asiklija, familija, fascinira, hairlija, hakilia, Haljinica, haljinica, kradljivica, labirinta, lažljivica, Mašinista, najmilija, papirima, pastirica, pravilima, radilica, radnicima, ratnicima, tradicija, tratinčica, Vasilija, zaminija, zamislima, zaskripila, besmislica, delicija, desifrira, edicija, Emilija, emitira, jedinica, jezicima, medicinska, mezimica, neprilika, nevidljiva, recitira, religija, relikvija, sretnijima, Cicikita, divizija, inspirira, iritira, istinita, milicija, mirisima, priblizila, dodirima, dvorištima, godinica, godišnjica, hodnicima, kolibica, komisija, odrišija, okitila, olimpijska, oživija, počinila, podilila, policija, politika, pomirila, pomislila, popizdila, pozicija, pozitiva, pozivnica, vojnicima, Zvonimira, ljubilica, putnicima, ucinija, učinila, uhitila, umirila, uništilaviše...

between_paragraphs_2

kavalirština, nedisciplina, nekolicina, invalidnina, poluistina, poluširina, akvaristkinja, analistika, adventistkinja, grabežljivica, nametljivica, arhivistika, arhivistkinja, namirisia, pacifistkinja, aforistika, apomiksija, apozicija, astrofizika, samokritika, audicija, auspicija, kazuistika, ekstradicija, beletristika, benediktinka, defetistkinja, ekspedicija, nepredvidiva, repeticija, televizija, definicija, ekshibicija, feministkinja, melodijica, nedodirljiva, neopisiva, teorijica, teroristkinja, neuništiva, investicija, biciklistkinja, inhibicija, inkvizicija, biofizika, ciklotimija, cinkotipija, hipokrizija, hiptnotizira, intuicija, bojažljivica, kontradikcija, romanistika, protivnicima, koloristika, motoristica, motoristika, prostorijica, stogodišnjica, trogodišnjica, komunistkinja, bugenvilija, buregdžinica, publicistkinja, supozicija, trgovinicaviše...

samodisciplina, telemedicina, biomedicina, akvarelistkinja, karakteristika, avanturistkinja, dagerotipija, antifašistkinja, brahidaktilija, ratihabicija, talijanistika, aviolinija, praživotinjica, ranoranilica, zaposlenicima, zarobljenicima, antroponimija, autokritika, redefinicija, stereotipija, ekvilibristika, predispozicija, memorabilija, dekompozicija, geopolitika, euharistija, eurovizija, identificira, kriminalistika, bibliofilija, psiholingvistika, tisućgodišnjica, komparatistika, kontrapozicija, ogrebotinica, kozmopolitkinja, pobunjenicima, jukstapozicijaviše...

between_paragraphs_3

aeromedicina, amerikanistika, radioemisija, automobilima, autonomistkinja, pedesetgodišnjica, recepcionistica, desetogodišnjica, enciklopedistika, neurolingvistika, protekcionistkinja, orijentalistika, sociolingvistika, aminokiselina, kardioprotekcija, autoinfekcija, spektrofotometrija, interferometrija, radiodifuzija, elektroindustrija, autoironija, četrdesetorica, karakterizacija, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, transglikozidacija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, generalizacija, elektrifikacija, elektroterapija, reprivatizacija, revitalizacija, reinterpretacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, identifikacija, fizioterapija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

dvadesetogodišnjica, radiotelevizija, automobilistkinja, pedesetogodišnjica, audiofrekvencija, elektroenergetika, videokonferencija, bioluminiscencija, elektrodistribucija, psihoterapeutkinja, aeroakrofobija, bibliotekonomija, gramatikalizacija, transesterifikacija, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, prekategorizacija, depersonalizacija, elektroinstalacija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, minijaturizacija, inicijalizacija, mikroangiografija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

aeromagnetometrija, aerofotogrametrija, stereofotogrametrija, fizioterapeutkinja, aerotermodinamika, aerotriangulacija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, profesionalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

between_sections_1

Rime po zvučnosti: 456 rezultati

brigica, cilija, čičica, čizmica, divizma, fisija, girica, intriga, izbica, kišnica, lisnica, litica, livnica, mimika, minica, mišica, mitnica, mlinica, piknjica, riznica, titrica, žičica, žigica, žilica, žitnica, živcira, živica, bibličar, bilijar, bilinar, cilindar, fizičar, ispričaj, izdisaj, izričaj, knjižničar, kriminal, kritičar, liričar, milibar, ministar, mističar, sitničar, viličar, filigran, ispijam, ispisan, ispitam, ispričam, ištipan, izbrisan, izmišljam, miligram, miniram, prikrivam, prizivam, riskiram, timijan, živciram, imigrant, Ispisat, Ispričat, ivičnjak, izbrisat, mirisat, principat, pritisak, iskričav, mirišljav, briljiraš, diktiraš, ispijas, ispričaš, izviđač, izvijač, ličilac, pritiskač, prizivas, viličast, vitičastviše...

biraj, diraj, igraj, imaj, kristal, pitaj, priznaj, ribar, sipaj, skidaj, smiraj, snivaj, sviraj, vitar, biram, bitan, diram, divan, igram, imam, iman, Ivan, izvan, kidam, listam, miran, niman, nisam, nisan, pitam, pivan, priznam, ritam, sitan, skidam, skitam, skrivam, snivam, sritan, svidjam, sviram, vidjam, viđam, ikad, iznad, nikad, birat, cvitak, disat, igrat, imat, inat, ipak, pisat, pitat, pivat, pričat, priznat, skrivat, stisak, svirat, vitak, vivat, vrisak, čitav, izlaz, biraš, čitaš, diraš, igrač, igraš, imaš, klinac, krivac, pitaš, priznaš, skidaš, skrivaš, sviđaš, vidjasviše...

between_paragraphs_1

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

adipsija, admisija, anglistkinja, apirija, aritmija, grabljivica, hladilica, latinica, šaljivdžija, enciklika, perilica, peticija, središnjica, špedicija, tenisica, verižica, filipika, indicija, ministrica, snizilica, gomilica, molitvica, olimpijka, povišica, provincija, provizija, robinjica, budilica, bušilica, ljubimica, municija, turpijica, uličica, ulizica, uzvišica, grličica, nadripisar, političar, darvinizam, latinizam, napirlitan, levitiram, neispričan, neizbrisan, pesimizam, prefigiran, recikliram, skepticizam, tehnicizam, opsidijan, optimizam, pozitivan, stoicizam, druidizam, falsifikat, antiklimaks, ispitivač, primitivac, počinilac, usisivačviše...

between_paragraphs_2

aktivistkinja, germanistika, kroatistika, poliklinika, oronimija, suvenirnica, analitičar, parafizičar, aforističar, pantomimičar, agnosticizam, katolicizam, merkantilizam, neafirmiran, nerazminiran, relativizam, determinizam, eklekticizam, nedešifriran, neinspiriran, nekorigiran, nekostimiran, nemotiviran, nepodmirivan, ekskluzivizam, jezuitizam, primitivizam, hipnotiziran, historicizam, objektivizam, prozelitizam, pozitivizam, sofisticiran, motociklizam, konstruktivizam, afrodizijak, domicilijat, benediktinac, nepredvidljivac, onečišćivačviše...

geopolitičar, pseudofizičar, identificiraj, antifeminizam, antisemitizam, tranzistoriziran, nepasteriziran, neklasificiran, nekvalificiran, hermafroditizam, neamortiziran, nerealiziran, nesteriliziran, leksikaliziran, nekristaliziran, neciviliziran, nediscipliniran, preciviliziran, predciviliziran, nesinkroniziran, neformaliziran, nekontaminiran, neodarvinizam, neoklasicizam, neorganiziran, nepolariziran, nemodificiran, nesofisticiran, nekonsolidiran, nekoordiniran, neurbaniziran, eufemiziran, neurotiziran, idealističan, identificiran, konzervativizam, kozmopolitizam, suorganiziranviše...

between_paragraphs_3

psihoanalitičar, aporiorističan, automobilizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, nedijagnosticiran, neidentificiran, neobjektiviziran, eunuhoidizam, visokostiliziran, poluparaliziran, polukvalificiran, alkoholometrija, aviomaterijal, videomaterijal, elektroakustika, stereoagnozija, ovariektomija, devijacionizam, neimpresioniran, izolacionizam, lokalpatriotizam, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, aerifikacija, federalizacija, elektrodinamika, senzibilizacija, periodizacija, demobilizacija, personifikacija, endokrinopatija, mikrofotografija, ritualizacija, protekcionašica, optimalizacija, aeromehaničar, aviomehaničar, automehaničar, transnacionalizam, antiklerikalizam, tradicionalizam, autoritarizam, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, intelektualizam, individualizam, profesionalizam, homoseksualizam, multikulturalizam, elektrozavarivačviše...

nematerijaliziran, empiriokriticizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, predispozicioniran, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjak, antiamerikanizam, antinacionalizam, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizamviše...

visokospecijaliziran, poluautomatiziran, visokopozicioniran, antiintelektualizam, nacionalsocijalizam

between_sections_2
Povratak na vrh
results_bottom

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_right
results_after_content