results_top_banner

Rime za: hrvatski

Rime: 341 rezultati

brđanski, crnački, drvarski, kršćanski, mrtvački, trsatski, tršćanski, vrbaski, trnjanski, drzavni, državni, hrbatni, prtljažni, brbljati, brkati, brzati, crtati, drhtaji, drhtali, drhtati, drkati, držali, držati, državi, frcati, frktati, grcati, Hrvati, hrvati, krckati, krčati, krpati, kršćani, krvari, krvavi, krzmati, kvrcati, mrdati, prljavi, prvaci, skrpati, sprdati, sprtljati, srčani, srkati, strčati, strpati, šmrcati, šmrkati, štrčati, trčati, trkaći, trkači, trljati, trzaji, vršljati, vršnjaci, vrtati, zvrndativiše...

between_paragraphs_1

alpski, andski, bački, bapski, brački, bratski, carski, damski, danski, drački, dravski, galski, glatki, gradski, haški, hvarski, kanski, kranjski, kraški, kratki, lanjski, mački, majski, maski, paški, praški, rajnski, rajski, rapski, raški, sanski, saski, savski, slatki, švapski, tački, tanki, vanjski, vlaški, žarki, jampski, jamski, jarki, Aki, baki, jaki, kaki, laki, Staki, svakiviše...

ki, bdi, bi, či, di, dvi, dži, gđi, hi, i, ji, kci, kći, lći, li, mi, ni, pi, psi, si, sni, Sri, svi, ti, tri, vi, vri, zbi, zli, zriviše (rime po zvučnosti)...

nekršćanski, predkršćanski, pretkršćanski, čavrljati, nacrtati, nažvrljati, rastrgati, razmrdati, razvrstati, zabrljati, zacvrčati, zadržati, zagrgljati, zagrljaji, zakrpati, zamrljati, zaprljati, čegrtati, iskrcati, izdržati, pridržati, pritrčati, kotrljati, odrzati, održati, okrpati, osvrtati, otrčati, podržati, podvrtati, pokrpati, poprskati, prodrmati, protrljati, suzdržati, ubrzati, ukrcati, umrljati, uprljati, uprskati, usrkati, uvrtati, uzdrmativiše...

between_paragraphs_2

općehrvatski, anticrnački, antihrvatski, antikršćanski, bjelohrvatski, demokršćanski, južnohrvatski, ranokršćanski, srpskohrvatski, starohrvatski, starokršćanski, protuhrvatski, besadržajni, paradržavni, antidržavni, međudržavni, protudržavni, počavrljati, pošandrcati, prenatrpati, pročavrljati, dolepršati, isprevrtati, iščeprkati, odlepršati, pročeprkati, prolepršati, ušeprtljati, začeprkati, zalepršati, dokotrljati, iskoprcati, iskotrljati, otkotrljati, prokotrljati, zakoprcati, zakotrljati, zakovrčati, zaogrtativiše...

between_paragraphs_3

istočnokršćanski, velikohrvatski, austrougarski, elizabetanski, novozagrebački, prekooceanski, sjevernonjemački, tihooceanski, zapadnonjemački, bogoubilački, bratoubilački, malokalibarski, međuministarski, metropolitanski, protutalibanski, samoubilački, australijanski, luciferijanski, prezbiterijanski, vegetarijanski, antibirokratski, antidemokratski, neautomatski, protekcionaški, šumskogospodarski, elektrostrojarski, euroatlantski, ispitivalački, neadijabatski, uništavalački, unutarstranački, velikoalbanskiviše...

between_paragraphs_4

makrobiotičarski, riboprerađivački, samoobmanjivački, samopodcjenjivački, velikokalibarski, vojnoistraživački, kasnogeorgijanski, kasnoviktorijanski, antihercegovački, kršćanskodemokratski, poluautomatski, sjeveroistočnjački, pripovijedalački, protuobavještajni, internacionalni, jednonacionalni, kardiopulmonalni, međunacionalni, neemocionalni, revolucionarni, ispripovijedati, podrazumijevati, birokratizirati, dekontaminirati, demistificirati, dugoočekivani, eksperimentirati, eksternalizirati, elektrificirati, homogenizirati, hospitalizirati, identificirati, impresionirati, iskristalizirati, izmanipulirati, neutralizirati, objelodanjivati, okvalificirati, pojednostavljivati, protokolizirati, sistematizirati, teledirigirati, zainteresirativiše...

between_paragraphs_5

antiintelektualni, audiovizualni, znanstvenoistraživački, ekonomskosocijalni, bosanskohercegovački, međukonfesionalni, multidimenzionalni, neinstitucionalni, poluprofesionalni, postrevolucionarni, višedimenzionalni, amerikanizirati, antropomorfizirati, automatizirati, dekofeinizirati, demilitarizirati, demitologizirati, desenzibilizirati, familijarizirati, industrijalizirati, istraumatizirati, komercijalizirati, kontekstualizirati, materijalizirati, minijaturizirati, nekatalogizirani, prekategorizirati, revolucionirati, samoorganizirati, samozadovoljavativiše...

between_paragraphs_6

narodnooslobodilački, četverodimenzionalni, izvaninstitucionalni, kontrarevolucionarni, međuinstitucionalni, visokoprofesionalni, dematerijalizirati, denacionalizirati, individualizirati, izracionalizirati, profesionalizirati, psihokondicionirativiše (rime po zvučnosti)...

intracerebroventrikularni, institucionalizirati, operacionalizirativiše (rime po zvučnosti)...

Drugi jezici:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_after_content