Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: igra

Rime: 615 rezultati

bira, bistra, cifra, citra, čigra, dira, djira, hidra, hidžra, hira, ikra, iskra, Istra, jidra, libra, lira, litra, mira, mitra, njidra, sidra, sira, svira, šifra, šindra, štibra, tigra, timbra, Tira, titra, vidra, Žira, bića, bila, Bila, bitka, bitna, biva, bivša, blista, briga, cilja, cvita, čista, čita, dika, dima, divlja, divna, filma, fina, himna, ima, Ima, ista, iza, izda, kida, kila, kisa, kiša, kišna, kita, klima, klinka, Knina, kninska, knjiga, krila, Krista, kriva, kriza, lica, lika, lila, lista, milja, minja, mirna, nikla, Nina, nista, ništa, njima, njiva, pisma, pita, piva, plima, prija, prima, prizna, ptica, riba, rima, silna, sina, sipa, sitna, siva, skida, skita, skrila, skriva, slika, snila, snima, sniva, Splita, srića, stida, stiha, stila, svidja, sviđa, svila, svima, svita, šminka, štikla, štima, tinta, Tita, trista, vila, vina, zbilja, zbiva, zida, zima, zmija, zvizdaviše...

datira, gravira, kapira, kašmira, klavira, lažira, manira, maršira, namira, pakira, papira, parkira, pastira, planira, safira, salitra, satira, valkira, varira, zaigra, zasvira, zatitra, klepsidra, lektira, leptira, Leptira, negira, nemira, nervira, prebira, predigra, prezira, servira, sjekira, skenira, svemira, šešira, testira, trenira, tretira, citira, diktira, fiksira, Indira, riskira, Sibira, vibrira, živcira, blokira, coimbra, dodira, donira, drogira, folira, formira, kopira, krompira, obzira, odigra, okvira, poigra, potira, stopira, šokira, Trogira, đumbira, frustrira, krumpira, kurira, studira, turnira, tušira, brnistraviše...

a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, ma, na, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

madeira, maltretira, aktivira, fascinira, kandidira, deprimira, desifrira, emitira, recitira, eksplodira, međuigra, imitira, implicira, inspirira, inzistira, iritira, ignorira, stimulira, špijunira, kontaktira, odabira, operira, dominira, komplicira, motivira, oficira, Zvonimira, fokusira, mušketira, suvenira, uvertira, Dalmacija, Dalmatinka, Katarina, napravila, Natalia, zapalila, Amerika, amnezija, anđelima, balerina, materina, zaledila, najmilija, naslonila, parkovima, Slavonija, valovima, zarobila, zatvorila, napustila, naučila, zaljubila, prevarila, depresija, mjesečina, prevelika, Velebita, neprilika, melodija, prebolila, pretvorila, ciganima, dinamita, pijanica, pijanista, vitamina, činjenica, liječnika, tijelima, vrijedila, mirisima, sirotinja, violina, zidovima, iluzija, izgubija, izustila, nostalgija, oblacima, odhranila, ostavija, ostavila, pojavila, romantika, korekcija, pogledima, bokovima, borovina, dogodila, domovina, govorila, odgojila, oprostila, otvorila, pogodila, poklonila, prostorima, golubica, obuzima, oduzima, poljupcima, probudila, kukavica, lutalica, ljubavima, ugasila, uradila, lubenica, učinila, drugovimaviše...

analizira, stabilizira, manipulira, halucinira, telefonira, eliminira, terorizira, interesira, videoigra, hiptnotizira, simbolizira, organizira, fotografira, komunicira, funkcionira, kategorija, namijenila, pacijentica, pacijentima, zamijenila, namirisia, arogancija, samoglasnika, Transformacija, zaboravila, Australija, zaljubljenima, generacija, nepredvidiva, televizija, Hercegovina, epidemija, svjetionika, demokracija, nepopravljiva, nepoznatima, Reformacija, nepobjediva, nedodirljiva, neopisiva, neodoljiva, neponovljiva, nepotopiva, evolucija, revolucija, neuništiva, euforija, prijateljica, prijateljima, investicija, izblijedila, primijetila, privilegija, izmišljotina, izolacija, kilometrima, krivokletnika, situacija, obećanjima, operacija, kombinacija, komplikacija, odriješila, pogriješila, povrijedila, protivnicima, gospodarica, kolotečina, lokomotiva, konkurencija, ubedačila, Jugoslavija, pustolovina, upozorila, Crvenkapicaviše...

identificira, impresionira, zalagaonica, kanalizacija, adelfofagija, aerofobija, administracija, anihilacija, karstifikacija, radiostanica, papirologija, manipulacija, blagovaonica, adolescencija, agroindustrija, apologetika, samoubojica, augmentacija, halucinacija, automobila, autoskopija, evakuacija, deceleracija, degeneracija, estetizacija, redestilacija, teleportacija, benevolencija, reinkarnacija, legitimacija, dezinformacija, enciklopedija, predispozicija, dekoncentracija, neuračunljiva, islamizacija, klimatizacija, stigmatizacija, interpretacija, inteligencija, civilizacija, diskriminacija, inicijativa, psihoterapija, improvizacija, sinkronizacija, hipoglikemija, trigonometrija, prodavaonica, fokalizacija, organizacija, solarizacija, dodekafonija, solemizacija, kopiraonica, bonifikacija, glorifikacija, koincidencija, dokumentacija, komunikacija, multiplikacija, jugokomunistaviše...

karakterizacija, amerikanistika, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, radioemisija, transglikozidacija, kardioprotekcija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, autoinfekcija, autoironija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, pedesetgodišnjica, elektrifikacija, elektroterapija, elektroindustrija, desetogodišnjica, reprivatizacija, revitalizacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, spektrofotometrija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, četrdesetorica, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, interferometrija, identifikacija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

gramatikalizacija, transesterifikacija, dvadesetogodišnjica, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aeroakrofobija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, radiotelevizija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, audiofrekvencija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, automobilistkinja, prekategorizacija, pedesetogodišnjica, depersonalizacija, elektroenergetika, elektroinstalacija, elektrodistribucija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, videokonferencija, minijaturizacija, inicijalizacija, bibliotekonomija, mikroangiografija, psihoterapeutkinja, bioluminiscencija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

aeromagnetometrija, aerotermodinamika, aerotriangulacija, aerofotogrametrija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, fizioterapeutkinja, profesionalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

Rime po zvučnosti: 445 rezultati

Frida, princa, žita, biraj, diraj, igraj, imaj, kristal, pitaj, priznaj, ribar, sipaj, skidaj, smiraj, snivaj, sviraj, vitar, biram, bitan, diram, divan, igram, imam, iman, Ivan, izvan, kidam, listam, miran, niman, nisam, nisan, pitam, pivan, priznam, ritam, sitan, skidam, skitam, skrivam, snivam, sritan, svidjam, sviram, vidjam, viđam, ikad, iznad, nikad, birat, cvitak, disat, igrat, imat, inat, ipak, pisat, pitat, pivat, pričat, priznat, skrivat, stisak, svirat, vivat, vrisak, čitav, izlaz, biraš, diraš, igrač, igraš, imaš, klinac, krivac, pitaš, priznaš, skidaš, skrivaš, sviđašviše...

bacila, daljina, danima, davnina, granica, haljina, kraljica, magija, Marija, Marina, naivna, napila, panika, planina, prašina, pratila, pravila, rakija, ranila, sakrila, satima, shvatila, stanica, stavila, vratila, vratima, zanima, ekipa, jedina, kemija, nemirna, sretnija, svetinja, velika, istina, krilima, mislila, mislima, prilika, skitnica, tišina, visina, borila, doziva, kojima, kopija, molitva, nosila, ocima, očima, opija, opila, otisla, otkrila, pokriva, poljima, prolila, slomila, snovima, toplina, vodila, budila, drugima, grudima, ludila, ludnica, muzika, pustila, pustinja, sudbina, ubila, ulica, uzima, zubima, prstima, srcima, predivan, dozivam, uzimam, manijakviše...

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

dalmatina, lastavica, Margarita, padalica, varalica, andjelima, krajevima, mandolina, tragovima, najružnija, zagrlila, negativa, pregazila, sjećanjima, energija, plemenita, Severina, stepenica, jedinica, emocija, heroina, nestrpljiva, izdajica, simpatija, imenima, slijedila, pripizdina, filmovima, simfonija, limuzina, dolazila, koracima, obavija, obrazima, odlazila, opasnija, ostacima, ostvarila, podarila, Posavina, pozlatila, opsesija, pokretima, stoljećima, dodirima, policija, politika, kotlovina, porocima, dopustila, klubovima, kukovima, udovica, izazivaj, garantiram, neispričan, neobičan, programiran, izazivaš, oduzimašviše...

aparatima, matematika, anestezija, navigacija, nasmiješila, tapiserija, apokalipsa, desetljećima, ceremonija, registracija, restoranima, nepodnošljiva, neustrašiva, dijamantima, imitacija, inspiracija, institucija, biologija, izgovorila, osramotila, konverzacija, oceanima, konferencija, dominacija, odijelima, pobijedila, podijelila, promijenila, korporacija, monotonija, odgovorila, odgovorima, okupacija, alkoholičar, filozofiraj, paranoičan, kapitalizam, hipnotiziran, pozitivizam, afrodizijakviše...

fantazmagorija, akvarelistkinja, amerikanština, aeroskopija, ratifikacija, radiografija, aviolinija, praživotinjica, astronautkinja, aglomeracija, aksonometrija, emancipacija, realizacija, tematizacija, denivelacija, specifikacija, geopolitika, hiperprodukcija, disimilacija, bibliofilija, instrumentacija, kontaminacija, orijentacija, kromodinamika, kozmopolitkinja, subordinacija, racionalizam, tranzistoriziran, antikomunizam, napoleonizam, neargumentiran, nerealiziran, nesinkroniziran, neodarvinizam, neorealizam, neotemplarizam, dijalektalizam, spiritualizam, komercijalizam, svijetloljubičastviše...

aeromedicina, aminokiselina, radiodifuzija, alkoholometrija, autonomistkinja, generalizacija, stereoagnozija, reinterpretacija, periodizacija, personifikacija, endokrinopatija, fizioterapija, ritualizacija, protekcionašica, optimalizacija, aeromehaničar, aviomaterijal, aviomehaničar, automehaničar, videomaterijal, antiklerikalizam, tradicionalizam, aporiorističan, autoritarizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, devijacionizam, neimpresioniran, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, individualizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, homoseksualizam, multikulturalizam, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, elektrozavarivačviše...

antiamerikanizam, antinacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, predispozicioniran, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjakviše...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, visokopozicioniran, poluautomatiziran

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!