results_top_banner

Rime za: ja

Rime: 519 rezultati

a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, K, ka, kra, la, ma, na, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

Baja, baja, čaja, graja, jaja, Kaja, klasja, kraja, mačja, Maja, maja, raja, sjaja, snaja, spaja, staja, straja, vražja, zasja, zbraja, zmaja, Znamja, dječja, heja, meja, perja, seja, čija, klija, lija, mišja, prija, sija, skija, stija, svija, šija, škija, trija, zmija, boja, Božja, božja, broja, dvoja, koja, Koja, kroja, moja, Moja, proja, sloja, soja, svoja, Troja, tvoja, Tvoja, znoja, buja, čuja, guja, huja, strujaviše...

between_paragraphs_1

ajaja, razdvaja, tramvaja, beskraja, nehaja, predaja, izdaja, Svilaja, obasja, očaja, odaja, odvaja, osvaja, slučaja, mižerja, akcija, Alija, Andrija, armija, avlija, carsija, falija, glasnija, hladnija, hrabrija, magija, manija, Marija, Matija, nacija, najlipja, navija, rakija, razbija, savija, sjajnija, Slavija, snažnija, starija, stavija, važnija, vratija, zabija, zasija, zavija, bekrija, hemija, kemija, nečija, penzija, premija, srecnija, sretnija, birtija, cicija, dilija, Ilija, Indija, ispija, izbija, Lidija, linija, mislija, Silvija, viskija, vizija, Bozija, dobija, fobija, kopija, odbija, odvija, opija, plovija, povija, probija, robija, rodija, škorpija, volija, drukčija, jubija, Julija, kutija, Lucija, lučija, lutrija, ljubija, murija, Rusija, spustija, tužnija, ubija, upija, heroja, odgoja, spokoja, nabuja, slavuja, olujaviše...

zavičaja, zagrljaja, izvještaja, osjecaja, osjećaja, običaja, otkucaja, anarhija, Bascarsija, Dalmacija, fantazija, kalvarija, nabavija, najvažnija, napravija, agresija, ahmedija, amnezija, Andjelija, najsretnija, najvjernija, najvrednija, pametnija, asiklija, familija, hairlija, najmilija, tradicija, Vasilija, zaminija, Panonija, Slavonija, najružnija, razumija, sevdalija, depresija, energija, nesretnija, perverzija, Emilija, religija, djelozija, eksplozija, emocija, melodija, Memorija, inflacija, simpatija, histerija, infekcija, milicija, ironija, simfonija, iluzija, izgubija, dolazija, nostalgija, obavija, opasnija, ostavija, prolazija, Šokadija, komedija, korekcija, opsesija, oženija, poezija, odrišija, oživija, policija, govorija, oprostija, potonija, provodija, korupcija, ucinija, Kustošija, paranoja, aleluja, Međimurjaviše...

between_paragraphs_2

anestezija, kategorija, Makedonija, gravitacija, navigacija, radijacija, tapiserija, Kalifornija, anomalija, arogancija, Transformacija, Australija, audicija, zafrkancija, federacija, generacija, prezentacija, ekspedicija, televizija, ceremonija, telefonija, kemikalija, registracija, epidemija, peripetija, definicija, demokracija, Reformacija, geometrija, rektoskopija, evolucija, revolucija, reputacija, euforija, instalacija, intervencija, investicija, imitacija, inspiracija, privilegija, institucija, informacija, izolacija, hipokrizija, biologija, simulacija, situacija, koncentracija, konverzacija, operacija, konferencija, dominacija, kombinacija, komplikacija, korporacija, monotonija, okupacija, populacija, konkurencija, Jugoslavijaviše...

fantazmagorija, kanalizacija, adelfofagija, aerofobija, aeroskopija, administracija, anihilacija, karstifikacija, papirologija, manipulacija, aglomeracija, adolescencija, agroindustrija, augmentacija, halucinacija, autoskopija, emancipacija, realizacija, evakuacija, deceleracija, degeneracija, estetizacija, redestilacija, teleportacija, benevolencija, reinkarnacija, legitimacija, specifikacija, dezinformacija, enciklopedija, predispozicija, dekoncentracija, islamizacija, klimatizacija, stigmatizacija, interpretacija, inteligencija, hiperprodukcija, civilizacija, disimilacija, diskriminacija, bibliofilija, psihoterapija, improvizacija, sinkronizacija, hipoglikemija, trigonometrija, instrumentacija, fokalizacija, organizacija, solarizacija, dodekafonija, solemizacija, orijentacija, bonifikacija, glorifikacija, koincidencija, dokumentacija, komunikacija, multiplikacijaviše...

between_paragraphs_3

karakterizacija, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, radioemisija, transglikozidacija, radiodifuzija, kardioprotekcija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, autoinfekcija, autoironija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, generalizacija, elektrifikacija, elektroterapija, elektroindustrija, reprivatizacija, revitalizacija, reinterpretacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, spektrofotometrija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, interferometrija, identifikacija, fizioterapija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

gramatikalizacija, transesterifikacija, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aeroakrofobija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, radiotelevizija, agromelioracija, makroorganizacija, audiofrekvencija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, prekategorizacija, depersonalizacija, elektroinstalacija, elektrodistribucija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, videokonferencija, minijaturizacija, inicijalizacija, bibliotekonomija, mikroangiografija, bioluminiscencija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

aeromagnetometrija, aerotriangulacija, aerofotogrametrija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, profesionalizacija, unilateralizacija, pseudokolinesteraza, aerotermodinamika, fizioterapeutkinjaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

between_sections_1

Rime po zvučnosti: 455 rezultati

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

dana, draga, grada, hvala, kada, majka, nama, naša, pada, prava, sada, sama, spava, stara, tada, vrata, neba, neka, nema, njega, sretna, svega, treba, žena, briga, igra, ima, iza, krila, lica, ništa, njima, svima, svira, vina, zima, Boga, dobra, dosta, koga, moga, mogla, mora, ona, onda, ova, snova, tvoga, zora, druga, duša, jutra, puta, skupa, sutra, suza, prva, srca, pitaj, dobar, sanjam, čekam, gledam, jedan, nemam, sretan, trebam, imam, nisam, pitam, moram, nekad, iznad, nikad, otkad, ipak, korak, danas, imaš, noćasviše...

between_paragraphs_1

lagala, plakala, sanjala, varala, zaspala, čekala, nekada, nestala, igraća, imala, nikada, pitanja, pripada, koraka, nogama, oblaka, ostala, ostavlja, povratka, rukama, suzama, usana, Hrvatska, daleka, kamena, malena, ramena, vremena, zelena, cijela, izgleda, rijeka, pogleda, problema, prokleta, voljena, uzela, danima, planina, pravila, vratila, vratima, zanima, jedina, velika, istina, mislila, mislima, tišina, dodira, očima, snovima, drugima, grudima, muzika, sudbina, ulica, prstima, najbolja, razloga, nekoga, nikoga, prozora, drugoga, umorna, minuta, sigurna, ostavljaj, pogledaj, zagrljaj, pripadam, ostavljam, vrijedan, pogledam, siguran, ponekad, trenutak, ostavljaš, večeras, poljubacviše...

nasmijana, zaboravlja, izabrala, iznenada, milovanja, komandanta, obasjava, oceana, ogledala, osjećala, godinama, čokolada, odgovara, otkucava, udavala, uplakana, ulicama, putovanja, upoznala, Magdalena, Sarajeva, Manuela, zaljubljena, cigareta, izdaleka, prijatelja, izgubljena, ostavljena, dovidjenja, doviđenja, otvorena, uspomena, napravila, Natalia, Amerika, balerina, napustila, naučila, zaljubila, prevarila, mjesečina, Velebita, činjenica, sirotinja, oblacima, ostavila, domovina, govorila, oprostila, poljupcima, probudila, lutalica, ljubavima, ugasila, učinila, ljubomora, avantura, okrenula, zaboravljam, ispričavamviše...

between_paragraphs_2

abrakadabra, fatamorgana, marihuana, nenapisana, preračunava, cigaretama, izračunava, Gvantanamera, pamtivijeka, marioneta, zaboravljena, plavobijela, neostvarena, iznenadjenja, iznenađenja, upozorenja, namijenila, pacijentica, zamijenila, zaboravila, nepredvidiva, Hercegovina, svjetionika, nepobjediva, nedodirljiva, neodoljiva, nepotopiva, prijateljica, prijateljima, izblijedila, primijetila, obećanjima, pogriješila, povrijedila, lokomotiva, ubedačila, Crvenkapica, televizora, temperatura, hipnotiziranviše...

vegetarijanka, profesionalka, autoriteta, nezaboravljena, podrazumijeva, poslijepodneva, uobicajena, zalagaonica, akvarelistkinja, radiostanica, blagovaonica, apologetika, samoubojica, automobila, neuračunljiva, inicijativa, prodavaonica, kopiraonica, jugokomunista, abrevijatura, autocenzura, teleampermetar, interferometar, racionalizam, antikomunizam, napoleonizam, neargumentiran, nerealiziran, nesinkroniziran, neodarvinizam, neorealizam, spiritualizam, komercijalizam, elektrootporan, vegetarijanac, profesionalac, homoseksualac, radiotelegraf, jedanaesterac, svijetloljubičastviše...

between_paragraphs_3

stereoagnozija, periodizacija, personifikacija, amerikanistika, aeromedicina, pedesetgodišnjica, desetogodišnjica, četrdesetorica, protekcionašica, aeromehaničar, aviomaterijal, aviomehaničar, automehaničar, videomaterijal, antiklerikalizam, tradicionalizam, aporiorističan, autoritarizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, devijacionizam, neimpresioniran, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, individualizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, multikulturalizam, elektrokardiogram, polioksometalat, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, heteroseksualac, neprofesionalac, kontraobavještajac, južnoamerikanac, elektrozavarivač, elektrokardiografviše...

dvadesetogodišnjica, samoinicijativa, automobilistkinja, pedesetogodišnjica, elektroenergetika, psihoterapeutkinja, radiogoniometar, kontrarevolucionar, antiamerikanizam, antinacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, predispozicioniran, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, elektroencefalogram, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjak, elektroencefalografviše...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, visokopozicioniran, poluautomatiziran

between_sections_2
Povratak na vrh
results_bottom

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_right
results_after_content