results_top_banner

Rime za: ka

Rime: 334 rezultati

K, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, kra, la, ma, na, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

bajka, baka, barka, jaka, kratka, laka, mačka, majka, maka, maska, mraka, slamka, slatka, svaka, šaka, šanka, tanka, varka, vlaka, zraka, dečka, greška, meka, metka, neka, NK, petka, teška, bitka, dika, klinka, kninska, lika, slika, gorka, kocka, momka, oka, roka, vojska, fućka, luka, lutka, ljudska, muka, muška, puka, ruka, struka, zvukaviše...

Hrvatska, igračka, Jadranska, junaka, koraka, meraka, momaka, oblaka, povratka, predaka, prestanka, prosjaka, prvaka, rastanka, sastanka, sokaka, sumraka, daleka, dočeka, mlijeka, nebeska, oseka, poneka, rijeka, Afrika, dnevnika, kolika, lozinka, muzika, panika, prilika, ratnika, razlika, velika, vojnika, zvonika, divojka, duboka, istoka, otoka, potoka, slavonska, široka, visoka, jabuka, jastuka, odluka, pamuka, poruka, trenutkaviše...

between_paragraphs_1

čarobnjaka, kuprešaka, Kustošaka, madafaka, podataka, trenutaka, apoteka, diskoteka, ispočetka, izdaleka, izuzetka, kolijevka, Osijeka, prijateljska, zagonetka, Amerika, arsenika, Atlantika, Dalmatinka, griješnika, Katolika, liječnika, ljubavnika, mladolika, motornika, namjesnika, narkotika, nasljednika, neprilika, nevjernika, pobjednika, politika, predsjednika, prevelika, romantika, sevdalinka, stanovnika, anđeoska, preduboka, mamurlukaviše...

biseksualka, obavještajka, epikurejka, pamtivijeka, pinakoteka, aforistika, arhivistika, astrofizika, augustinka, beletristika, benediktinka, dijalektika, elektronika, energetika, enigmatika, epigrafika, eugenika, hidrostatika, kazuistika, kinematika, koloristika, kriogenika, krivokletnika, matematika, mnemotehnika, motoristika, romanistika, samoglasnika, svjetionika, uravnilovkaviše...

between_paragraphs_2

crnoburzijanka, homoseksualka, intelektualka, profesionalka, vegetarijanka, aksiomatika, apologetika, arhitektonika, autokritika, automatika, biodinamika, biomehanika, ekvilibristika, elektrooptika, elektrotehnika, geopolitika, hidrodinamika, idiomatika, kombinatorika, komparatistika, kozmonautika, kriminalistika, kromodinamika, makrobiotika, mikrobiotika, psihodinamika, psiholingvistika, reprezentativka, talijanistika, termodinamikaviše...

kontraobavještajka, multinacionalka, aerodinamika, aeromehanika, aeronautika, amerikanistika, autodidaktika, elektroakustika, elektrodinamika, elektromagnetika, elektromehanika, enciklopedistika, krioelektronika, magnetodinamika, mikroelektronika, neurolingvistika, optoelektronika, orijentalistika, radioakustika, sociolingvistika, aklimatizacija, amelioracija, antigravitacija, beatifikacija, destabilizacija, dezorijentacija, elektrifikacija, epitelizacija, feudalizacija, identifikacija, idiosinkrazija, imobilizacija, inauguracija, interferometrija, kardioprotekcija, kompjuterizacija, kompjutorizacija, kontraindikacija, liberalizacija, naturalizacija, pauperizacija, prekvalifikacija, radioemisija, rehabilitacija, rekapitulacija, reprivatizacija, revitalizacija, sistematizacija, spektrofotometrija, transglikozidacijaviše...

between_paragraphs_3

elektroenergetika, aeroakrofobija, aeronavigacija, agromelioracija, amerikanizacija, audiofrekvencija, automatizacija, automobilistkinja, autoregulacija, bibliotekonomija, demilitarizacija, depersonalizacija, dokapitalizacija, dvadesetogodišnjica, elektrodistribucija, europeizacija, fotodokumentacija, gramatikalizacija, industrijalizacija, konceptualizacija, materijalizacija, mikroangiografija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, pedesetogodišnjica, racionalizacija, radiotelevizija, samoinicijativa, socijaldemokracija, telekomunikacijaviše...

between_paragraphs_4

pseudokolinesteraza, aerotermodinamika, aerofotogrametrija, aeromagnetometrija, aerotriangulacija, autoimunizacija, autointoksikacija, dematerijalizacija, denacionalizacija, deprovincijalizacija, fizioterapeutkinja, individualizacija, profesionalizacija, radiokomunikacija, rematerijalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

institucionalizacija, internacionalizacija, operacionalizacijaviše (rime po zvučnosti)...

Drugi jezici:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_after_content