results_top_banner

Rime za: na

Rime: 598 rezultati

a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, ma, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

Ana, bajna, časna, dana, davna, dlana, gadna, glasna, glavna, grana, hladna, hrana, jadna, jasna, kasna, kazna, Lana, lažna, mana, plana, prazna, rana, ravna, razna, sazna, sjajna, slana, slavna, stana, strana, strašna, tajna, tamna, zlatna, cvjetna, desna, jedna, Jedna, ljetna, njena, pjena, sjetna, spremna, srecna, sretna, tjedna, trena, vena, vječna, zena, željna, žena, bitna, divna, fina, himna, hitna, kina, kišna, Knina, mirna, Nina, prizna, silna, sina, sitna, tmina, vina, bolna, Bosna, govna, noćna, okna, ona, Ona, pozna, rodna, rosna, zgodna, zvona, bludna, budna, bujna, čudna, čuna, dužna, kruna, kuna, Luna, mutna, puna, putna, rujna, struna, trudna, Una, usna, crna, srna, zrnaviše...

between_paragraphs_1

Balkana, Jadrana, jarana, kafana, kavana, lagana, beskrajna, ekrana, nestvarna, izvana, ljiljana, dosadna, normalna, opasna, prolazna, romana, ljubavna, Suzana, usana, kamena, malena, pametna, plamena, ramena, ranjena, vatrena, Jelena, kestena, kretena, ledena, medena, nesretna, vremena, zelena, iskrena, nijedna, sirena, skrivena, svilena, tijesna, vrijedna, vrimena, bolesna, Lorena, moderna, posebna, potrebna, promjena, rodjena, rođena, slomljena, stvorena, voljena, rumena, sudjena, suđena, crvena, daljina, davnina, haljina, Jasmina, karmina, lavina, Marina, maslina, naivna, planina, prašina, praznina, skalina, benzina, jedina, nebitna, nemirna, nevina, blizina, istina, milina, mirisna, tisina, tišina, visina, božićna, dolina, godina, ovisna, rodbina, toplina, dubina, sudbina, vrlina, čarobna, dovoljna, ogromna, ponosna, slobodna, umorna, mamurna, prepuna, sigurnaviše...

apartmana, ramazana, kapetana, Adriana, nasmijana, Frankopana, beskonačna, bezobrazna, jednostavna, restorana, neubrana, ispričana, sirotana, obećana, oceana, okeana, opjevana, pokidana, jorgovana, otrovana, uplakana, Magdalena, zabranjena, zapletena, razbijena, sakrivena, salivena, maloljetna, natopljena, zarobljena, zatvorena, zaljubljena, zagrljena, prehlađena, prevarena, neprimjetna, ispijena, izgubljena, izmučena, ostavljena, opijena, pokrivena, nogometna, otvorena, polomljena, potrošena, uplašena, usamljena, umivena, umodrena, uspomena, dalmatina, Katarina, balerina, materina, mandolina, mjesečina, Severina, heroina, vitamina, pripizdina, nikotina, violina, limuzina, kokaina, omladina, Podravina, Posavina, posesivna, borovina, domovina, gospodina, kotlovina, aviona, kamiona, telefona, preponosna, miliona, gostiona, ljubomornaviše...

between_paragraphs_2

fatamorgana, valeriana, marihuana, razočarana, samoobmana, nenapisana, interesantna, komplicirana, osigurana, namijenjena, zaboravljena, blagoslovljena, raspolozena, neostvarena, neotkrivena, promijenjena, kavalirština, pasjakovina, kapetančina, bagremovina, jasenovina, pačetvorina, razrezotina, zasjekotina, ariševina, jagorčevina, žabokrečina, pradomovina, zadovoljština, mamutovina, nevaljalština, čempresovina, Hercegovina, jelenovina, nedisciplina, nekolicina, invalidnina, izmišljotina, krivotvorina, orahovina, ogrebotina, opekotina, posjekotina, kolotečina, progoretina, dogodovština, novotvorina, poluširina, budalaština, budaletina, tunelarina, ušteđevina, kutijetina, žutikovina, pustolovina, pustopoljina, umotvorina, crvotočina, Napoleona, pobjedonosnaviše...

paralizirana, kvalificirana, tradicionalna, termoelektrana, neočekivana, emocionalna, hidroelektrana, organizirana, sofisticirana, radioantena, nezaboravljena, obaviještena, usredotočena, uobicajena, uobičajena, amerikanština, aeroturbina, palisandrovina, malograđanština, samodisciplina, telemedicina, veletrgovina, međupovršina, primabalerina, biomedicina, novoštokavština, poluosovina, kukuruzovina, ornitofauna, vegetarijanka, profesionalka, autoriteta, podrazumijeva, poslijepodneva, zalagaonica, kanalizacija, adelfofagija, aerofobija, administracija, anihilacija, karstifikacija, radiostanica, papirologija, manipulacija, blagovaonica, adolescencija, agroindustrija, apologetika, samoubojica, augmentacija, halucinacija, automobila, autoskopija, evakuacija, deceleracija, degeneracija, estetizacija, redestilacija, teleportacija, benevolencija, reinkarnacija, legitimacija, dezinformacija, enciklopedija, neuračunljiva, islamizacija, klimatizacija, interpretacija, inteligencija, civilizacija, diskriminacija, inicijativa, psihoterapija, improvizacija, sinkronizacija, hipoglikemija, prodavaonica, fokalizacija, organizacija, solemizacija, kopiraonica, bonifikacija, glorifikacija, koincidencija, dokumentacija, komunikacija, jugokomunista, abrevijatura, autocenzuraviše...

between_paragraphs_3

zainteresirana, zainteresovana, revolucionarna, identificirana, impresionirana, aeromedicina, aminokiselina, karakterizacija, amerikanistika, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, radioemisija, transglikozidacija, kardioprotekcija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, autoinfekcija, autoironija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, pedesetgodišnjica, elektrifikacija, elektroterapija, elektroindustrija, desetogodišnjica, reprivatizacija, revitalizacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, spektrofotometrija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, četrdesetorica, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, interferometrija, identifikacija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

gramatikalizacija, transesterifikacija, dvadesetogodišnjica, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aeroakrofobija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, radiotelevizija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, audiofrekvencija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, automobilistkinja, prekategorizacija, pedesetogodišnjica, depersonalizacija, elektroenergetika, elektroinstalacija, elektrodistribucija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, videokonferencija, minijaturizacija, inicijalizacija, bibliotekonomija, mikroangiografija, psihoterapeutkinja, bioluminiscencija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

pseudokolinesteraza, aeromagnetometrija, aerotermodinamika, aerotriangulacija, aerofotogrametrija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, fizioterapeutkinja, profesionalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

between_sections_1

Rime po zvučnosti: 449 rezultati

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

draga, grada, hvala, kada, kraja, majka, nama, naša, pada, prava, sada, sama, spava, stara, tada, vrata, neba, neka, nema, njega, prema, svega, treba, briga, igra, ima, iza, krila, lica, ništa, njima, svima, svira, zima, Boga, dobra, dosta, koga, moga, mogla, moja, mora, onda, ova, snova, tvoga, zora, druga, duša, jutra, puta, ruka, skupa, sutra, suza, prva, srca, pitaj, dobar, sanjam, čekam, gledam, jedan, nemam, sretan, trebam, imam, nisam, pitam, moram, nekad, ikad, iznad, nikad, otkad, ipak, korak, danas, imaš, noćasviše...

between_paragraphs_1

lagala, plakala, sanjala, varala, zaspala, čekala, nekada, nestala, venama, gitara, igraća, imala, izdala, nikada, pitanja, pripada, svitanja, koraka, nogama, obala, oblaka, ostala, ostavlja, postala, povratka, rukama, suzama, udara, Hrvatska, daleka, cijela, izgleda, rijeka, svijetla, pogleda, problema, prokleta, uzela, danima, kraljica, pravila, satima, vratila, vratima, zanima, velika, mislila, mislima, dodira, očima, opija, slomila, snovima, drugima, grudima, ludila, muzika, ulica, prstima, najbolja, razloga, nekoga, nikoga, prozora, drugoga, minuta, ostavljaj, pogledaj, zagrljaj, pripadam, ostavljam, vrijedan, pogledam, ugledam, siguran, ponekad, trenutak, ostavljaš, večeras, poljubacviše...

zaplakala, razmišljala, zaboravlja, zagrljaja, izabrala, iznenada, milovanja, komandanta, obasjava, ogledala, osjećala, pogledala, godinama, čokolada, odgovara, otkucava, udavala, ulicama, putovanja, upoznala, Sarajeva, Manuela, cigareta, izdaleka, prijatelja, dovidjenja, doviđenja, Dalmacija, napravila, Natalia, zapalila, Amerika, najmilija, Slavonija, valovima, napustila, naučila, zaljubila, prevarila, Velebita, činjenica, sirotinja, iluzija, oblacima, ostavila, govorila, oprostila, otvorila, poljupcima, probudila, lutalica, ljubavima, ugasila, učinila, ljubomora, avantura, aleluja, okrenula, zaboravljam, ispričavamviše...

between_paragraphs_2

abrakadabra, preračunava, cigaretama, izračunava, pamtivijeka, marioneta, plavobijela, iznenadjenja, iznenađenja, upozorenja, namijenila, pacijentica, zamijenila, zaboravila, generacija, nepredvidiva, televizija, epidemija, svjetionika, demokracija, nepobjediva, nedodirljiva, neodoljiva, nepotopiva, euforija, prijateljica, prijateljima, izblijedila, primijetila, situacija, obećanjima, kombinacija, pogriješila, povrijedila, lokomotiva, ubedačila, Jugoslavija, Crvenkapica, televizora, temperaturaviše...

fantazmagorija, akvarelistkinja, aeroskopija, aglomeracija, realizacija, specifikacija, predispozicija, dekoncentracija, stigmatizacija, hiperprodukcija, bibliofilija, trigonometrija, instrumentacija, solarizacija, dodekafonija, orijentacija, kromodinamika, multiplikacija, anhidrobioza, elektroopskrba, teleampermetar, interferometar, racionalizam, antikomunizam, napoleonizam, neargumentiran, nerealiziran, nesinkroniziran, neodarvinizam, neorealizam, spiritualizam, komercijalizam, elektrootporan, vegetarijanac, pripovijedalac, profesionalac, homoseksualac, radiotelegraf, jedanaesterac, svijetloljubičastviše...

between_paragraphs_3

radiodifuzija, alkoholometrija, generalizacija, stereoagnozija, reinterpretacija, periodizacija, personifikacija, fizioterapija, protekcionašica, aeromehaničar, aviomaterijal, aviomehaničar, automehaničar, videomaterijal, antiklerikalizam, tradicionalizam, aporiorističan, autoritarizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, devijacionizam, neimpresioniran, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, individualizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, multikulturalizam, elektrokardiogram, polioksometalat, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, heteroseksualac, neprofesionalac, kontraobavještajac, južnoamerikanac, elektrozavarivač, elektrokardiografviše...

radiogoniometar, kontrarevolucionar, antiamerikanizam, antinacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, predispozicioniran, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, elektroencefalogram, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjak, elektroencefalografviše...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, visokopozicioniran, poluautomatiziran

between_sections_2
Povratak na vrh
results_bottom

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_right
results_after_content