results_top_banner

Rime za: sam

Rime: 258 rezultati

dam, gram, ham, hram, kam, nam, plam, spram, sram, šljam, vam, znam, Znamviše (rime po zvučnosti)...

aksam, glasam, jesam, seksam, nisam, osam, bacam, javljam, nadam, padam, praštam, sanjam, saznam, sklapam, spavam, stavljam, varam, čekam, gledam, nedam, nemam, neznam, predam, sedam, sjećam, smetam, spremam, šetam, trebam, biram, diram, igram, imam, kidam, pitam, priznam, ritam, skidam, skitam, skrivam, snivam, sviram, vidjam, viđam, hodam, moram, poznam, probam, čuvam, furam, guram, gutam, lutam, puštam, skupljam, sumnjamviše...

between_paragraphs_1

nijesam, otresam, napadam, nazdravljam, odmaram, ostavljam, otvaram, poklanjam, ponavljam, postavljam, pozdravljam, prespavam, pretvaram, pripadam, promatram, propadam, udaram, zabavljam, zatvaram, zavaram, dočekam, izgledam, osjećam, otpjevam, pogledam, progledam, prošetam, sačekam, ugledam, zapjevam, dobijam, dozivam, ispijam, negiram, nerviram, opijam, otkrivam, pakiram, razbijam, riskiram, sakrivam, ubijam, uzimam, zamišljam, upoznam, napuštam, odlutam, pokucam, pokušam, sačuvam, ušuljam, zalutamviše...

ispričavam, ispunjavam, izgovaram, izletavam, namigavam, navikavam, obećavam, obožavam, odbrojavam, odgovaram, podržavam, pokušavam, prebrojavam, provjeravam, razgovaram, uništavam, usmjeravam, uvjeravam, zaboravljam, zaustavljam, zavaravam, osijecam, predosjećam, suosjećam, zahtijevam, fanatizam, fatalizam, garantiram, izazivam, komunizam, levitiram, okupiram, optimizam, pesimizam, preferiram, protestiram, reagiram, recikliram, autogram, kardiogramviše...

between_paragraphs_2

angiospazam, entuzijazam, ikonoklazam, upozoravam, alkoholizam, anabolizam, antagonizam, apriorizam, arijanizam, avangardizam, eklekticizam, ekumenizam, eufemizam, federalizam, historicizam, idealizam, idiotizam, kanibalizam, kapitalizam, katolicizam, merkantilizam, mesijanizam, nadrealizam, paralogizam, polimorfizam, pozitivizam, relativizam, voajerizam, audiogram, paralelogramviše...

afrodizijazam, aerotropizam, analfabetizam, antifeminizam, antikomunizam, aporiorizam, autografizam, automorfizam, biheviorizam, dijalektalizam, ekspresionizam, hermafroditizam, hiperrealizam, impresionizam, komercijalizam, materijalizam, nacionalizam, napoleonizam, neodarvinizam, neoklasicizam, neorealizam, neotemplarizam, parlamentarizam, pigmalionizam, racionalizam, revizionizam, serbokroatizam, spiritualizam, superorganizam, univerzalizamviše...

between_paragraphs_3

antiklerikalizam, autoerotizam, automobilizam, autoritarizam, ciceronianizam, devijacionizam, egzistencijalizam, ekshibicionizam, elektromagnetizam, eunuhoidizam, homoseksualizam, individualizam, intelektualizam, interkulturalizam, iracionalizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, multikulturalizam, neokapitalizam, neoliberalizam, postimpresionizam, profesionalizam, senzacionalizam, tradicionalizam, transnacionalizam, elektrokardiogramviše (rime po zvučnosti)...

antiamerikanizam, antinacionalizam, distribucionalizam, empiriokriticizam, internacionalizam, kriptonacionalizam, neokolonijalizam, neprofesionalizam, elektroencefalogramviše (rime po zvučnosti)...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizamviše (rime po zvučnosti)...

between_sections_1

Rime po zvučnosti: 278 rezultati

atm, šarm, Champs, jamb, kamp, kramp, samt, skamp, škamp, vamp, ankh, ant, ban, band, clan, član, dan, dlan, fan, Franc, gang, glanc, kan, klan, kran, kvant, pant, panj, plan, ran, ranč, rang, san, slan, stan, stran, šank, špan, štand, tank, trans, van, Vran, zanj, znan, žanrviše...

hvatam, maštam, naspram, prastam, shvatam, sklanjam, stradam, stvaram, valjam, vladam, zbrajam, djeram, Nemam, pjevam, selam, sjedam, tepam, tjeram, vrebam, zezam, listam, primam, sijam, smišljam, svidjam, sviđam, tribam, dojam, kockam, program, rokam, rolam, duvam, kucam, kupam, lupam, pružam, pucam, pustam, crtamviše...

between_paragraphs_1

Instagram, izgaram, pogađam, ponadam, ponašam, popravljam, posmatram, povraćam, sastavljam, savladam, tumaram, Amsterdam, mijenjam, nagledam, netrebam, podsjećam, pospremam, pretjeram, prisjećam, ujedam, zatrebam, miniram, navijam, odbijam, odigram, planiram, pokrivam, pozivam, prikrivam, prizivam, pročitam, serviram, turizam, upitam, zaigram, zanimam, prepoznam, dopuštam, popuštam, teturamviše...

razočaram, adlerizam, algoritam, altruizam, anarhizam, arhaizam, astatizam, balkanizam, bizantizam, darvinizam, despotizam, druidizam, egoizam, germanizam, hitlerizam, humanizam, islamizam, latinizam, mehanizam, nepotizam, simbolizam, sinkronizam, skepticizam, stoicizam, tehnicizam, terorizam, urbanizam, vulgarizam, žurnalizam, aerogramviše...

between_paragraphs_2

agnosticizam, ahistorizam, akrobatizam, amaterizam, avanturizam, determinizam, ekskluzivizam, evangelizam, karijerizam, klijentelizam, patriotizam, postmodernizam, protestantizam, radikalizam, sekularizam, separatizam, somnambulizam, trijumfalizam, unitarizam, mikrobarogramviše...

antisemitizam, antiterorizam, antropocentrizam, antropomorfizam, automatizam, autonomizam, biomagnetizam, fundamentalizam, indiferentizam, konfucijanizam, konzervativizam, mikroorganizam, neoplatonizam, orijentalizam, partikularizam, perfekcionizam, provincijalizam, redukcionizam, sadomazohizam, utilitarizamviše...

between_paragraphs_3

aporiorističan, nearomatiziran, neautoriziran, nedijagnosticiran, neidentificiran, neimpresioniran, neizdiferenciran, neobjektiviziran, nespecijaliziran, nezainteresiran, polukvalificiran, poluparaliziran, visokostiliziran, visokoobrazovan, južnoamerikanac, kontraobavještajac, aklimatizacija, amelioracija, destabilizacija, dezorijentacija, epitelizacija, identifikacija, inauguracija, kardioprotekcija, kompjuterizacija, naturalizacija, pauperizacija, prekvalifikacija, radioemisija, rehabilitacija, transglikozidacija, aviomaterijal, videomaterijal, elektrokardiografviše...

nematerijaliziran, poliakrilonitrilan, predispozicioniran, visokokoordiniran, visokokvalificiran, aeroakrofobija, amerikanizacija, audiofrekvencija, automatizacija, automobilistkinja, bibliotekonomija, demilitarizacija, elektroenergetika, europeizacija, gramatikalizacija, konceptualizacija, materijalizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, radiotelevizija, socijaldemokracija, osamdesetogodišnjak, osamnaestogodišnjak, elektroencefalograf, kontrarevolucionarviše...

pseudokolinesteraza, aerofotogrametrija, aeromagnetometrija, aerotermodinamika, aerotriangulacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, denacionalizacija, deprovincijalizacija, fizioterapeutkinja, individualizacija, profesionalizacija, radiokomunikacija, rematerijalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, unilateralizacija, poluautomatiziran, visokopozicioniran, visokospecijaliziranviše...

institucionalizacija, internacionalizacija, operacionalizacija

between_sections_2
Povratak na vrh
results_bottom

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl sv fi ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli! Like us on Facebook

results_right
results_after_content