Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: svi

Rime: 581 rezultati

bdi, bi, di, dvi, gđi, hi, i, ji, kci, kći, ki, lći, li, mi, ni, pi, psi, si, sni, Sri, ti, tri, vi, vri, zbi, zli, zriviše (rime po zvučnosti)...

ali, baci, dani, dati, fali, glavi, hladni, javi, kapi, mladi, pali, pamti, pasti, pati, pazi, plavi, prati, pravi, radi, shvati, spasi, stani, stari, stati, stavi, stranci, strani, stvari, svaki, tajni, vani, vrati, zlatni, znati, desi, kreni, leti, meni, nebi, neki, pjesmi, rekli, sebi, sreli, sresti, sretni, tebi, zemlji, biti, brini, digni, ili, isti, krivi, mili, nisi, niti, skini, smiri, vidi, boji, bolji, broji, dobri, dodji, gori, kosi, lomi, mogli, momci, nosi, novi, oni, ovi, plovi, rodi, snovi, sobi, stoji, topli, tvoji, zovi, zvoni, budi, drugi, duši, gubi, kući, kupi, ludi, ljudi, nudi, puni, ruci, šuti, uzmi, crni, grli, krvi, prviviše...

kafani, lagati, najdraži, napravi, plakati, rastali, sanjali, sanjati, saznati, trajati, zapamti, zaspati, čekati, gledati, nestali, nestati, prestati, prevari, disati, imali, imati, izlazi, pijani, pitati, priznati, dolazi, koraci, obali, oblaci, odlazi, ostali, ostani, ostati, ostavi, pokaži, pokvari, postati, potraži, pozdravi, prolazi, pronađi, ljubavi, udari, ugasi, ulazi, ustvari, Hrvati, hrvatski, andjeli, daleki, najljepši, pameti, jeseni, vidjeli, vrijedi, boljeti, odvedi, okreni, pogledi, ponesi, povedi, putevi, daljini, sakriti, shvatiti, vratiti, jedini, veliki, ljubili, ulici, hrabrosti, mladosti, najbolji, nazovi, radosti, svatovi, tragovi, valovi, zaboli, zatvori, zavoli, izgori, milosti, dogodi, donosi, govori, odnosi, oprosti, otvori, pokloni, pomozi, postoji, drugovi, gluposti, krenuti, izgubi, opusti, poludi, poljupci, probudiviše...

zaplakati, zapjevati, zaboravi, sačuvati, tamburaši, zaustavi, prespavati, prepoznati, iznenadi, pričekati, izbrisati, izdržati, pokazati, dočekati, oleandri, osjećati, pogledati, opisati, popričati, pročitati, jorgovani, odustati, ugrijati, putovati, upoznati, zaneseni, zamijeni, zaprijeti, zavoljeti, zaljubljeni, zagrljeni, preboljeti, slijedeći, izgubljeni, poletjeti, pobijedi, podijeli, povijesti, promijeni, roditelji, govoreći, odoljeti, napraviti, zapaliti, zaljubiti, zagrliti, prevariti, pretvoriti, dijeliti, sikiriki, izgubili, izgubiti, ostariti, ostavili, ostaviti, ostvariti, popraviti, posjetiti, provjeriti, domovini, govorili, govoriti, odmoriti, oprostiti, otvoriti, pokloniti, potrošili, odlučili, poljubiti, probuditi, uništili, suočiti, dragovoljci, odgovori, oslobodi, ljubomorni, dotaknuti, okrenuti, spomenuti, uvenutiviše...

razgovarati, razočarati, zaobilazi, automatski, registrirati, isplanirani, izbjegavali, izbjegavati, očekivali, očekivati, povjerovati, kontrolirati, zaboravljeni, plavobijeli, zapovijedi, razumijeti, penzioneri, neostvareni, nepokoreni, objedinjeni, osumnjičeni, gluhonijemi, Jugosloveni, zanemariti, razmijenili, zamijeniti, zaboravili, zaboraviti, zadovoljiti, zaustaviti, neraskidivi, generaciji, nedodirljivi, neustrašivi, iznenaditi, izmijeniti, primijetiti, izgovoriti, convertamini, otrijezniti, ozlijediti, pobijedili, podijelili, podijeliti, povrijediti, promijenili, promijeniti, dogovorili, odgovoriti, osloboditi, suprotstaviti, upropastiti, samostalnosti, nezavisnosti, udaljenosti, zahvaljujući, literaturi, ostavljajući, uzimajući, uključujućiviše...

sažalijevati, analizirati, stabilizirati, transdisciplinarni, tradicionalni, manipulirati, zapovijedati, zakomplicirati, samoubilački, deaktivirati, evakuirati, eksperimentalni, telefonirati, teleportirati, eliminirati, emocionalni, evoluirali, rekonstruirati, intervenirati, intervjuirati, iskorištavati, improvizirati, isprovocirati, posavjetovati, organizirati, porazgovarati, nokautirati, opterećivati, fotografirati, propovijedati, koordinirati, komunicirati, prouzrokovati, uznemiravati, funkcionirati, upotrebljavati, uspoređivati, supotpisivati, malonogometni, kanalizaciji, ekvilibristički, iskorijeniti, obavijestiti, oraspoložiti, onesvijestiti, onesposobiti, onemogućiti, poistovjetiti, prokrijumčariti, odugovlačiti, unaprijediti, usredotočiti, upotrijebiti, mikroekonomski, predsjedavajući, deprimirajući, recitirajući, obećavajući, odgovarajući, uništavajućiviše...

zainteresirati, antihercegovački, kardiopulmonalni, eksternalizirati, eksperimentirati, elektrificirati, teledirigirati, neemocionalni, demistificirati, dekontaminirati, jednonacionalni, revolucionarni, neutralizirati, međunacionalni, izmanipulirati, sistematizirati, internacionalni, identificirati, impresionirati, iskristalizirati, ispripovijedati, okvalificirati, podrazumijevati, objelodanjivati, pojednostavljivati, hospitalizirati, homogenizirati, protokolizirati, protuobavještajni, dugoočekivani, aeromehanički, aerodinamički, nanokristalinični, autoritativni, autonomistički, neraspoloženiji, neinteligentniji, epistemologijski, feminiziraniji, četiristogodišnji, neinformiraniji, neobrazovaniji, nekoncentriraniji, nekooperativni, europeistički, bihevioristički, impresionistički, postsocijalistički, utilitaristički, nutricionistički, armiranobetonski, kasnosrednjovjekovni, psihofiziološki, istočnoeuropski, koordinacioni, zadovoljavajući, razoružavajući, sveuništavajući, mobilizirajući, upropaštavajućiviše...

amerikanizirati, familijarizirati, antiintelektualni, samoorganizirati, antropomorfizirati, audiovizualni, automatizirati, neinstitucionalni, demitologizirati, dekofeinizirati, ekonomskosocijalni, revolucionirati, istraumatizirati, minijaturizirati, bosanskohercegovački, komercijalizirati, kontekstualizirati, poluprofesionalni, starocrkvenoslavenski, sedamnaestostoljetni, elektroluminiscentni, četrnaestostoljetni, analognofrekvencijski, antimilitaristički, tradicionalistički, radionavigacijski, antisocijalistički, alkoholiziraniji, jedanaestogodišnji, sedamnaestogodišnji, neakcentuiraniji, nekvalificiraniji, nenacionalistički, neargumentiraniji, neelaboriraniji, pedesetpetogodišnji, egzistencijalistički, neciviliziraniji, neorganiziraniji, spektroelektrokemijski, neprofesionalniji, neoliberalistički, neoiredentistički, nekomunikativniji, četrnaestogodišnji, idealiziraniji, intervencionistički, intelektualistički, impresioniraniji, izdiferenciraniji, izolacionistički, osamnaestogodišnji, osamdesetogodišnji, protucivilizacijski, udeseterostručiti, unutrašnjopolitički, rekapitulirajući, liberalizirajući, identificirajući, polureflektirajućiviše...

narodnooslobodilački, dematerijalizirati, denacionalizirati, četverodimenzionalni, međuinstitucionalni, izvaninstitucionalni, izracionalizirati, individualizirati, psihokondicionirati, visokoprofesionalni, kontrarevolucionarni, profesionalizirati, antinacionalistički, antiimperijalistički, automatiziraniji, pedesetčetverogodišnji, šezdesetdevetogodišnji, stereofotogrametrijski, neizdiferenciraniji, neonacionalistički, deoksiribonukleinski, internacionalistički, kolaboracionistički, poljoprivrednoindustrijski, ultranacionalistički, telekomunikacioni, petrografskomineraloški, molekularnobiološki, nerenormalizirajući

intracerebroventrikularni, institucionalizirati, operacionalizirati, antiintelektualistički, nacionalsocijalistički

Rime po zvučnosti: 460 rezultati

bih, ih, njih, smih, stih, svih, tih, zlih, cilj, đir, grij, hir, mir, Nil, pij, pir, skrij, vir, zgrij, čim, čin, dim, din, film, fin, im, Jim, kim, mlin, njim, njin, Rim, sin, svim, tim, zlim, Big, Ching, hrid, Kid, mig, singl, snig, srid, stid, bik, bit, cik, cvit, čip, frik, hight, hip, kip, klik, krit, kvit, lik, lip, pik, skrit, Split, stit, svit, šik, štit, tik, tip, div, iz, kriv, niz, siv, čist, kist, Krist, list, miš, princ, šišviše...

gasi, naši, slavi, takvi, leži, spremni, piti, sivi, bori, kosti, mnogi, topi, dugi, pruži, ruski, ruši, sudi, šumi, smrti, naših, starih, njenih, mojih, onih, ovih, svojih, tvojih, drugih, nemir, dodir, pamtim, patim, pratim, pravim, radim, sasvim, shvatim, starim, vratim, letim, nekim, njezin, krivim, mislim, vidim, bojim, borim, brojim, gorim, kojim, mojim, molim, nosim, osim, ovim, stojim, svojim, tvojim, vodim, volim, budim, drugim, gubim, ludim, trudim, grlim, mrzim, vratit, velik, protiv, fališ, radiš, tražiš, vratiš, miris, misliš, vidiš, nosiš, voliš, ljubišviše...

nastavi, rastavi, spavati, zapali, igrati, isprati, svirali, odrasli, ozdravi, postali, ljubavni, ukrasti, maleni, zavedi, nebeski, zeleni, blijedi, lijepi, skriveni, poleti, postelji, prokleti, rodjeni, uzeli, crveni, stariji, staviti, zamisli, blizini, misliti, tišini, dodiri, moliti, nositi, pomisli, gubiti, pustiti, ubiti, vlakovi, pretvori, snjegovi, zidovi, brodovi, pogodi, prošlosti, ispuni, dopusti, napravim, izlazim, dolazim, odlazim, ostarim, ostavim, prolazim, bijelim, cijelim, poletim, pomislim, zatvorim, zavolim, prebolim, govorim, odolim, oprostim, otvorim, postojim, provodim, izgubim, poludim, poljubim, probudim, zagrlim, ostavit, zauvik, dolaziš, odlaziš, ostaviš, prolaziš, poželiš, govorišviše...

rastajati, karnevali, zaplesati, zagrijati, festivali, kriminalci, milovati, obećati, gospodari, ljubovali, tugovati, upoznali, raspameti, zazeleni, zasvijetli, zaboljeti, savršeni, bezimeni, licemjeri, izblijedi, koristeći, okrijepi, nogometni, usamljeni, Dalmaciji, karanfili, laganini, nazdraviti, pametniji, zaboliti, zatvoriti, naručiti, zaslužili, predomisli, liječnici, prolazili, očistiti, pomiriti, popustiti, ljubavnici, umorili, avioni, blagoslovi, progovori, sokolovi, golubovi, umjetnosti, zaboravih, zatvorenih, izgubljenih, otvorenih, različitih, adrenalin, zaboravim, oporavim, povrijedim, zaboravit, zaustavit, pobijedit, zaboravišviše...

napredovali, napredovati, abortirati, reciklirati, ignorirati, dosađivati, odijevati, pokušavali, otputovati, sudjelovati, univerzalni, zanijemiti, preporoditi, izbijeliti, izliječiti, ispovjediti, iskoristiti, proveseliti, ocijeniti, povrijedili, proslijediti, obogatiti, progovorili, progovoriti, kupaonici, tulumariti, tvrdoglaviji, neizvjesnosti, napomenuti, preokrenuti, uzivajuci, neprospavanih, zaboravljenih, sedamdesetih, devedesetih, najbolesnijih, automobil, automatik, glasnogovornik, iluzionistviše...

parafrazirati, dramatizirati, galvanizirati, parazitirati, aliterirati, kvantificirati, pasivizirati, natovarivati, valorizirati, razoružavati, argumentirati, razrješavati, dezaktivirati, prezasićivati, teraformirati, prenumerirati, indisponirati, izobličavati, ionizirati, podvostručivati, utovarivati, zapadnoafrički, neatraktivniji, nestereotipni, nedelikatniji, neizrađeniji, nedokazaniji, neobjašnjeniji, neomiljeniji, biodinamički, psihodinamički, obradovaniji, objelodaniti, konstruktivistički, požrtvovaniji, međueuropski, zaprepašćujući, užasavajući, osvetoljubivih, autprijevoznihviše...

daktiloskopirati, samoobmanjivački, maskulinizirati, jedanaestosatni, rehabilitirati, neautoritarni, generalizirati, depolitizirati, personificirati, ekonomizirati, dijalogizirati, kristijanizirati, birokratizirati, informatizirati, omalovažavati, solidarizirati, vojnoistraživački, elektroenergetski, znanstvenofantastični, antikomunistički, nematerijalniji, reprezentativniji, neekonomičniji, neinspirativniji, neopterećeniji, neočekivaniji, neučinkovitiji, iracionalniji, književnoteorijski, organiziraniji, polikristalinični, humaniziraniji, visokotehnološki, samorazarajući, neobavezujući, hipnotizirajući, brzoobnavljajući, indoeuropljanin, klorofluorougljik, kolaboracionistviše...

dvadesetčetverosatni, materijalizirati, znanstvenoistraživački, vaninstitucionalni, racionalizirati, samozadovoljavati, nekatalogizirani, prekategorizirati, desenzibilizirati, demilitarizirati, međukonfesionalni, višedimenzionalni, psihoanalizirati, industrijalizirati, okarakterizirati, oneraspoloživati, postrevolucionarni, konceptualizirati, multidimenzionalni, devetnaestostoljetni, zainteresiraniji, amplitudofrekvencijski, autoritativniji, automobilistički, sedamdesetogodišnji, senzacionalistički, pedesetosmogodišnji, nediscipliniraniji, ekshibicionistički, nekonvencionalniji, neuobičajeniji, individualistički, oneraspoloženiji, općecivilizacijski, postimpresionistički, protuelektromotorni, samoobjašnjavajući, nezadovoljavajući, omalovažavajući, nacionalsocijalistviše...

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!