Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: ti

Rime: 552 rezultati

bdi, bi, di, dvi, gđi, hi, i, ji, kci, kći, ki, lći, li, mi, ni, pi, psi, si, sni, Sri, svi, tri, vi, vri, zbi, zli, zriviše (rime po zvučnosti)...

cvasti, cvati, dati, jahti, kanti, karti, klati, krasti, krati, mašti, mati, najti, pamti, pasti, pati, plamti, plati, prati, rasti, sati, shvati, sjati, skrati, slasti, slati, spati, stati, strasti, svati, svrati, tati, vlasti, vlati, vrati, zlati, znati, zvati, blješti, cesti, festi, gnjesti, htjeti, jesti, kleti, leti, ljeti, meti, peti, sjesti, sjeti, smjesti, sresti, Sveti, šesti, tresti, vesti, biti, cisti, čisti, hiti, isti, kiti, kriti, listi, liti, niti, Niti, piti, siti, skriti, sniti, sviti, štiti, tišti, viti, vrišti, zbiti, bosti, gosti, Goti, kosti, nokti, porti, prosti, stoti, bukti, ljuti, muti, pusti, puti, šuti, žuti, crti, čvrsti, drhti, prsti, pršti, smrti, vrsti, vrtiviše...

kajati, lagati, nazvati, padati, plakati, rastati, sanjati, saznati, spavati, trajati, zapamti, zaspati, čekati, gledati, nestati, plesati, prestati, birati, disati, igrati, imati, isprati, izdati, pisati, pitati, priznati, bogati, hodati, oprati, ostati, postati, poznati, probati, prodati, dukati, ukrasti, ustati, Hrvati, pameti, prijeti, svidjeti, bolesti, boljeti, odleti, odvesti, poleti, prokleti, proleti, uspjeti, uzeti, baciti, patiti, platiti, raditi, sakriti, shvatiti, slaviti, spasiti, staviti, vratiti, značiti, žaliti, misliti, smiriti, dobiti, koristi, moliti, nositi, otkriti, ploviti, popiti, slomiti, stvoriti, gubiti, kupiti, pustiti, spustiti, ubiti, mrziti, hrabrosti, mladosti, radosti, slabosti, stvarnosti, vječnosti, milosti, oprosti, prošlosti, gluposti, ludosti, napusti, svanuti, krenuti, prepusti, brinuti, skinuti, dopusti, opusti, zadrhti, zavrtiviše...

rastajati, zaplakati, zapjevati, zaplesati, zagrijati, sačuvati, prespavati, nepoznati, prepoznati, vjerovati, dijamanti, pričekati, izbrisati, milovati, izdržati, pokazati, dočekati, obećati, osjećati, pogledati, opisati, popričati, pročitati, pobrojati, odustati, ugrijati, putovati, tugovati, upoznati, raspameti, zaprijeti, zaboljeti, zavoljeti, preboljeti, poletjeti, ponijeti, povijesti, odoljeti, napraviti, nazdraviti, zabraniti, zapaliti, zamisliti, zaboliti, zatvoriti, naručiti, zaljubiti, zagrliti, prevariti, presnimiti, pretvoriti, dijeliti, izgubiti, ostariti, ostaviti, ostvariti, popraviti, potražiti, osvetiti, oženiti, posjetiti, provjeriti, očistiti, pomiriti, govoriti, odmoriti, oprostiti, otvoriti, pokloniti, pokoriti, polomiti, poljubiti, popustiti, probuditi, suočiti, umjetnosti, dotaknuti, okrenuti, spomenuti, uvenutiviše...

napredovati, razgovarati, razočarati, abortirati, prezentirati, reciklirati, registrirati, izbjegavati, isprobavati, ignorirati, izrugivati, dosađivati, poskakivati, očekivati, povjerovati, odijevati, kontrolirati, otputovati, ubacivati, sudjelovati, razumijeti, zanemariti, zamijeniti, zanijemiti, zaboraviti, zadovoljiti, zaustaviti, preporoditi, iznenaditi, izbijeliti, izliječiti, izmijeniti, primijetiti, ispovjediti, iskoristiti, izgovoriti, proveseliti, ocijeniti, otrijezniti, ozlijediti, podijeliti, povrijediti, promijeniti, proslijediti, obogatiti, odgovoriti, osloboditi, progovoriti, obuhvatiti, ustanoviti, suprotstaviti, upropastiti, udovoljiti, tulumariti, samostalnosti, nezavisnosti, neizvjesnosti, udaljenosti, napomenuti, preokrenutiviše...

parafrazirati, sažalijevati, analizirati, dramatizirati, galvanizirati, kvantificirati, pasivizirati, stabilizirati, manipulirati, natovarivati, zapovijedati, valorizirati, zakomplicirati, razoružavati, razrješavati, deaktivirati, dezaktivirati, evakuirati, telefonirati, teleportirati, eliminirati, rekonstruirati, prenumerirati, intervenirati, intervjuirati, indisponirati, iskorištavati, improvizirati, ionizirati, isprovocirati, posavjetovati, organizirati, porazgovarati, nokautirati, opterećivati, fotografirati, propovijedati, koordinirati, podvostručivati, komunicirati, prouzrokovati, uznemiravati, funkcionirati, utovarivati, upotrebljavati, uspoređivati, supotpisivati, iskorijeniti, obavijestiti, oraspoložiti, onesvijestiti, objelodaniti, onesposobiti, onemogućiti, poistovjetiti, prokrijumčariti, odugovlačiti, unaprijediti, usredotočiti, upotrijebitiviše...

karamelizirati, zabarikadirati, abalijenirati, katalogizirati, zainteresirati, napripovijedati, daktiloskopirati, aktualizirati, naturalizirati, aluminizirati, maskulinizirati, autorizirati, destabilizirati, prekvalificirati, rehabilitirati, preraspoređivati, eksternalizirati, generalizirati, eksperimentirati, elektrificirati, teledirigirati, specijalizirati, demistificirati, legitimizirati, dekontaminirati, depolarizirati, depolitizirati, personificirati, rekonstituirati, ekonomizirati, feudalizirati, neutralizirati, izdramatizirati, izmanipulirati, dijalogizirati, liberalizirati, sistematizirati, identificirati, impresionirati, iskristalizirati, kristijanizirati, ispripovijedati, birokratizirati, informatizirati, proanalizirati, okvalificirati, omalovažavati, podrazumijevati, proletarizirati, objelodanjivati, pojednostavljivati, hospitalizirati, solidarizirati, homogenizirati, lobotomizirati, protokolizirati, kompjuterizirati, kompjutorizirati, preraspodijeliti, oneraspoložitiviše...

amerikanizirati, materijalizirati, familijarizirati, nacionalizirati, racionalizirati, samozadovoljavati, samoorganizirati, antropomorfizirati, automatizirati, prekategorizirati, desenzibilizirati, depersonalizirati, telekomunicirati, predimenzionirati, demilitarizirati, demitologizirati, dekofeinizirati, revolucionirati, europeizirati, istraumatizirati, minijaturizirati, inicijalizirati, psihoanalizirati, industrijalizirati, okarakterizirati, dokapitalizirati, oneraspoloživati, komercijalizirati, konceptualizirati, kontekstualizirati, udeseterostručitiviše...

dematerijalizirati, denacionalizirati, izracionalizirati, individualizirati, psihokondicionirati, profesionalizirati, narodnooslobodilački, četverodimenzionalni, međuinstitucionalni, izvaninstitucionalni, visokoprofesionalni, kontrarevolucionarni, antinacionalistički, antiimperijalistički, automatiziraniji, pedesetčetverogodišnji, šezdesetdevetogodišnji, stereofotogrametrijski, neizdiferenciraniji, neonacionalistički, deoksiribonukleinski, internacionalistički, kolaboracionistički, poljoprivrednoindustrijski, ultranacionalistički, telekomunikacioni, petrografskomineraloški, molekularnobiološki, nerenormalizirajući

institucionalizirati, operacionalizirati, intracerebroventrikularni, antiintelektualistički, nacionalsocijalistički

Rime po zvučnosti: 460 rezultati

bih, ih, njih, smih, stih, svih, tih, zlih, cilj, đir, grij, hir, mir, Nil, pij, pir, skrij, vir, zgrij, čim, čin, dim, din, film, fin, im, Jim, kim, mlin, njim, njin, Rim, sin, svim, tim, zlim, Big, Ching, hrid, Kid, mig, singl, snig, srid, stid, bik, bit, cik, cvit, čip, frik, hight, hip, kip, klik, krit, kvit, lik, lip, pik, skrit, Split, stit, svit, šik, štit, tik, tip, div, iz, kriv, niz, siv, čist, kist, Krist, list, miš, princ, šišviše...

ali, dani, fali, glavi, javi, pali, pravi, radi, stani, stari, stvari, svaki, vani, meni, neki, rekli, sebi, sretni, tebi, ili, krivi, mili, nisi, vidi, bolji, dodji, gori, mogli, nosi, novi, oni, snovi, sobi, stoji, tvoji, zovi, budi, drugi, duši, gubi, kući, ljudi, ruci, uzmi, krvi, prvi, mojih, onih, tvojih, nemir, dodir, pamtim, radim, sasvim, vratim, nekim, mislim, vidim, bojim, borim, kojim, mojim, molim, nosim, osim, stojim, svojim, tvojim, volim, budim, drugim, gubim, mrzim, vratit, protiv, miris, misliš, vidiš, voliš, ljubišviše...

kafani, napravi, rastali, sanjali, nestali, prevari, imali, izlazi, dolazi, koraci, obali, oblaci, odlazi, ostali, ostani, ostavi, pokaži, potraži, pozdravi, prolazi, pronađi, ljubavi, udari, ugasi, andjeli, daleki, jeseni, vidjeli, vrijedi, odvedi, okreni, pogledi, ponesi, povedi, putevi, daljini, jedini, veliki, ljubili, ulici, najbolji, nazovi, svatovi, tragovi, valovi, zaboli, zatvori, zavoli, dogodi, donosi, govori, odnosi, otvori, pokloni, pomozi, postoji, drugovi, izgubi, poludi, poljupci, probudi, izlazim, dolazim, odlazim, ostarim, ostavim, pomislim, zavolim, prebolim, govorim, oprostim, otvorim, postojim, izgubim, poludim, poljubim, probudim, zagrlim, odlaziš, poželišviše...

zaboravi, tamburaši, zaustavi, festivali, iznenadi, oleandri, gospodari, jorgovani, upoznali, zaneseni, zamijeni, zasvijetli, zaljubljeni, savršeni, zagrljeni, bezimeni, licemjeri, slijedeći, izblijedi, izgubljeni, pobijedi, podijeli, promijeni, roditelji, govoreći, nogometni, usamljeni, karanfili, laganini, pametniji, zaslužili, sikiriki, izgubili, ostavili, prolazili, domovini, govorili, potrošili, odlučili, ljubavnici, uništili, avioni, blagoslovi, dragovoljci, odgovori, oslobodi, golubovi, ljubomorni, zaboravih, zatvorenih, izgubljenih, otvorenih, različitih, zaboravim, oporavim, povrijedim, zaboravit, zaustavit, pobijedit, zaboravišviše...

zaobilazi, automatski, isplanirani, izbjegavali, očekivali, zaboravljeni, plavobijeli, zapovijedi, penzioneri, neostvareni, nepokoreni, objedinjeni, osumnjičeni, gluhonijemi, Jugosloveni, razmijenili, zaboravili, neraskidivi, generaciji, nedodirljivi, neustrašivi, convertamini, pobijedili, podijelili, promijenili, dogovorili, tvrdoglaviji, zahvaljujući, literaturi, ostavljajući, uzimajući, uključujući, neprospavanih, zaboravljenih, sedamdesetih, devedesetih, najbolesnijih, automobil, automatik, iluzionistviše...

parazitirati, aliterirati, argumentirati, prezasićivati, teraformirati, izobličavati, transdisciplinarni, tradicionalni, samoubilački, eksperimentalni, emocionalni, evoluirali, malonogometni, kanalizaciji, zapadnoafrički, neatraktivniji, nestereotipni, nedelikatniji, neizrađeniji, ekvilibristički, nedokazaniji, neobjašnjeniji, neomiljeniji, biodinamički, psihodinamički, obradovaniji, konstruktivistički, požrtvovaniji, međueuropski, mikroekonomski, zaprepašćujući, predsjedavajući, deprimirajući, recitirajući, obećavajući, odgovarajući, užasavajući, uništavajući, osvetoljubivih, autprijevoznihviše...

antihercegovački, kardiopulmonalni, neemocionalni, jednonacionalni, revolucionarni, međunacionalni, internacionalni, protuobavještajni, dugoočekivani, aeromehanički, aerodinamički, nanokristalinični, autoritativni, autonomistički, neraspoloženiji, neinteligentniji, epistemologijski, feminiziraniji, četiristogodišnji, neinformiraniji, neobrazovaniji, nekoncentriraniji, nekooperativni, europeistički, bihevioristički, impresionistički, postsocijalistički, utilitaristički, nutricionistički, armiranobetonski, kasnosrednjovjekovni, psihofiziološki, istočnoeuropski, koordinacioni, zadovoljavajući, razoružavajući, sveuništavajući, mobilizirajući, upropaštavajući, indoeuropljaninviše...

antiintelektualni, neinstitucionalni, ekonomskosocijalni, bosanskohercegovački, poluprofesionalni, starocrkvenoslavenski, sedamnaestostoljetni, elektroluminiscentni, četrnaestostoljetni, antimilitaristički, tradicionalistički, radionavigacijski, antisocijalistički, alkoholiziraniji, jedanaestogodišnji, sedamnaestogodišnji, neakcentuiraniji, nenacionalistički, neelaboriraniji, pedesetpetogodišnji, egzistencijalistički, neciviliziraniji, neorganiziraniji, spektroelektrokemijski, neprofesionalniji, neoliberalistički, neoiredentistički, nekomunikativniji, idealiziraniji, intervencionistički, intelektualistički, impresioniraniji, izdiferenciraniji, izolacionistički, osamnaestogodišnji, osamdesetogodišnji, protucivilizacijski, unutrašnjopolitički, rekapitulirajući, identificirajućiviše...

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!