Cookies

Ova web stranica koristi cookies tako da možemo mjeriti dobivamo li dobre rezultate za tebe dovoljno brzo. Više informacija Postavi moje cookies

U redu

Rime za: zima

Rime: 609 rezultati

čizma, dima, dnima, filma, firma, ima, Ima, kičma, klima, klizma, krizma, lima, njima, pisma, pizma, plima, prima, prizma, psima, rima, ritma, snima, stigma, svima, štima, tišma, trima, bića, bila, Bila, bira, bistra, bitka, bitna, biva, bivša, blista, briga, cilja, cvita, čista, čita, dika, divlja, divna, fina, Frida, himna, igra, iskra, ista, Istra, iza, izda, jidra, kida, kila, kina, kisa, kiša, kišna, kita, klinka, Knina, kninska, knjiga, krila, Krista, kriva, kriza, lica, lika, lila, lista, mila, milja, minja, mirna, nikla, Nina, nista, ništa, njiva, pita, piva, pliva, priča, prija, princa, prizna, ptica, riba, silna, sina, sipa, sitna, siva, skida, skita, skrila, skriva, slika, snila, sniva, Splita, srića, stida, stiha, stila, svidja, sviđa, svila, svira, svita, šminka, štikla, tinta, Tita, trista, vila, vina, zbilja, zbiva, zida, zmija, zvizda, žitaviše...

danima, Fatima, jadima, kakvima, kapima, karizma, lancima, lažima, mladima, samima, satima, staklima, starcima, stvarima, takvima, valima, vlastima, vratima, zanima, dečkima, djelima, enigma, genima, grešnima, hecima, Jednima, jedrima, kćerima, ledjima, leđima, ljetima, Merima, mjestima, nekima, nestima, njedrima, rebrima, recima, selima, sretnima, svjetlima, tjednima, vjetrima, finima, intima, klincima, krilima, licima, mislima, nitima, pismima, ricima, živcima, dvorima, gostima, govnima, kojima, kolima, koncima, konjima, kostima, lošima, mnogima, mojima, momcima, morima, noćima, noktima, ocima, očima, onima, ostima, otima, pocima, poljima, slovima, snovima, svojima, tvojima, čudima, drugima, grudima, judima, jutrima, ludima, ljudima, mudima, plućima, putima, sudbima, usima, ustima, ušima, uzima, zubima, mrtvima, prsima, prstima, prvima, srcimaviše...

ma, a, ča, da, dna, dva, ga, gdja, gđa, H, ha, ja, K, ka, kra, la, na, pa, psa, rđa, sa, Sa, sja, sna, sta, sva, Sva, šta, ta, tka, tra, za, zla, znaviše (rime po zvučnosti)...

jaranima, andjelima, anđelima, galebima, krajevima, mladencima, pravednima, ramenima, pravilima, radnicima, ratnicima, barovima, gradovima, jarbolima, laktovima, parkovima, stanovima, tragovima, valovima, vragovima, mangupima, predgrađima, sjećanjima, kretenima, krevetima, nebesima, jezicima, frendovima, herojima, redovima, snjegovima, preuzima, ciganima, imenima, tijelima, vikendima, žiletima, mirisima, filmovima, stihovima, zidovima, čokanjima, koracima, oblacima, obrazima, ormarima, ostacima, romanima, pogledima, pokretima, problemima, rokerima, stoljećima, dodirima, dvorištima, hodnicima, bogovima, bokovima, doktorima, krovovima, okovima, otocima, poklonima, porocima, potocima, prostorima, obuzima, oduzima, poljubcima, poljupcima, dukatima, ljubavima, putevima, susjedima, drugovima, dugovima, klubovima, kukovima, unucima, vrhovimaviše...

aparatima, natjecanjima, vanzemaljcima, nadređenima, aneurizma, pacijentima, aktivnostima, avionima, naočalima, časopisima, narkoticima, razgovorima, računalima, zaljubljenima, sedativima, federalcima, desetljećima, nepoznatima, restoranima, teroristima, pregovorima, rezultatima, dijamantima, citateljima, mitraljescima, prijateljima, liječnicima, cvijetovima, dijelovima, lijekovima, indijancima, kriminalcima, idiotima, milijunima, siromašnima, visoravnima, kilometrima, događajima, obećanjima, oceanima, osjećajima, odvjetnicima, dozivljajima, novinarima, običajima, policajcima, obiteljima, odijelima, roditeljima, protivnicima, položajima, popodnevima, odgovorima, sposobnostima, dokumentima, mogućnostima, slučajevima, suradnicima, učenicima, putovanjimaviše...

antikvitetima, astronautima, zaposlenicima, zarobljenicima, eksperimentima, neprijateljima, izvanzemaljcima, istraživanjima, istražiteljima, prijepodnevima, inicijalima, dinosaurima, forenzičarima, očekivanjima, posjetiteljima, političarima, pobunjenicima, zalagaonica, kanalizacija, adelfofagija, aerofobija, administracija, anihilacija, karstifikacija, radiostanica, papirologija, manipulacija, blagovaonica, adolescencija, agroindustrija, apologetika, samoubojica, augmentacija, halucinacija, automobila, autoskopija, evakuacija, deceleracija, degeneracija, estetizacija, redestilacija, teleportacija, benevolencija, reinkarnacija, legitimacija, dezinformacija, enciklopedija, predispozicija, dekoncentracija, neuračunljiva, islamizacija, klimatizacija, stigmatizacija, interpretacija, inteligencija, civilizacija, diskriminacija, inicijativa, psihoterapija, improvizacija, sinkronizacija, hipoglikemija, trigonometrija, prodavaonica, fokalizacija, organizacija, solarizacija, dodekafonija, solemizacija, kopiraonica, bonifikacija, glorifikacija, koincidencija, dokumentacija, komunikacija, multiplikacija, jugokomunistaviše...

automobilima, profesionalcima, poslijepodnevima, karakterizacija, amerikanistika, amelioracija, aklimatizacija, antigravitacija, marginalizacija, radioterapija, radioemisija, transglikozidacija, kardioprotekcija, bantustanizacija, naturalizacija, pauperizacija, maskulinizacija, autoinfekcija, autoironija, desakralizacija, dezalijenacija, beatifikacija, destabilizacija, prekvalifikacija, rehabilitacija, rekapitulacija, pedesetgodišnjica, elektrifikacija, elektroterapija, elektroindustrija, desetogodišnjica, reprivatizacija, revitalizacija, epitelizacija, dekontaminacija, demoralizacija, renormalizacija, dezorijentacija, spektrofotometrija, dehumanizacija, feudalizacija, neutralizacija, četrdesetorica, inauguracija, liberalizacija, mineralizacija, sistematizacija, interferometrija, identifikacija, idiosinkrazija, informatizacija, imobilizacija, mikopopulacija, imunoterapija, dokvalifikacija, kontraindikacija, polimerizacija, vodoinstalacija, monopolizacija, kompjuterizacija, protureformacija, kompjutorizacija, supergravitacijaviše...

gramatikalizacija, transesterifikacija, dvadesetogodišnjica, amerikanizacija, materijalizacija, aeronavigacija, aeroakrofobija, aerofotografija, nacionalizacija, racionalizacija, radiotelevizija, agromelioracija, samoinicijativa, makroorganizacija, audiofrekvencija, automatizacija, autoregulacija, autooksidacija, automobilistkinja, prekategorizacija, pedesetogodišnjica, depersonalizacija, elektroenergetika, elektroinstalacija, elektrodistribucija, telekomunikacija, dekristijanizacija, demilitarizacija, regionalizacija, resocijalizacija, europeizacija, neuropsihijatrija, neutronoterapija, videokonferencija, minijaturizacija, inicijalizacija, bibliotekonomija, mikroangiografija, psihoterapeutkinja, bioluminiscencija, industrijalizacija, dokapitalizacija, komercijalizacija, konceptualizacija, kontekstualizacija, socijaldemokracija, provincijalizacija, fotodokumentacijaviše...

aeromagnetometrija, aerotermodinamika, aerotriangulacija, aerofotogrametrija, radiokomunikacija, autointoksikacija, autoimunizacija, dematerijalizacija, rematerijalizacija, denacionalizacija, stereofotogrametrija, teritorijalizacija, deprovincijalizacija, individualizacija, fizioterapeutkinja, profesionalizacija, unilateralizacijaviše (rime po zvučnosti)...

internacionalizacija, institucionalizacija, operacionalizacija

Rime po zvučnosti: 445 rezultati

biraj, diraj, igraj, imaj, kristal, pitaj, priznaj, ribar, sipaj, skidaj, smiraj, snivaj, sviraj, vitar, biram, bitan, diram, divan, igram, imam, iman, Ivan, izvan, kidam, listam, miran, niman, nisam, nisan, pitam, pivan, priznam, ritam, sitan, skidam, skitam, skrivam, snivam, sritan, svidjam, sviram, vidjam, viđam, ikad, iznad, nikad, birat, cvitak, disat, igrat, imat, inat, ipak, pisat, pitat, pivat, pričat, priznat, skrivat, stisak, svirat, vitak, vivat, vrisak, čitav, izlaz, biraš, čitaš, diraš, igrač, igraš, imaš, klinac, krivac, pitaš, priznaš, skidaš, skrivaš, sviđaš, vidjasviše...

bacila, daljina, davnina, granica, haljina, kraljica, magija, Marija, Marina, naivna, napila, navikla, panika, papira, patila, planina, prašina, pratila, pravila, rakija, ranila, sakrila, shvatila, stanica, stavila, vratila, ekipa, jedina, kemija, leptira, nemira, nemirna, sretnija, svemira, svetinja, velika, istina, mirisa, mislila, prilika, skitnica, tišina, visina, borila, dodira, doziva, gomila, kopija, molitva, nosila, obzira, opija, opila, otisla, otkrila, pokriva, prolila, promila, slomila, toplina, vodila, budila, curica, kupila, ludila, ludnica, muzika, pustila, pustinja, spustila, sudbina, ubila, ulica, naivan, nasmijan, predivan, dozivam, uzimam, manijak, uzimašviše...

Ah, dah, prah, strah, bar, čaj, daj, dar, kaj, kraj, kralj, maj, naj, par, sjaj, stvar, taj, val, zar, žar, dam, dan, dlan, nam, plam, plan, sam, san, sram, stran, vam, znam, Znam, znan, drag, gad, glad, grad, hlad, jad, kad, mlad, nad, pad, prag, sad, slab, tad, vrag, brak, brat, dat, kap, mrak, sat, svak, vlak, vrat, znat, lav, laž, plav, sav, zdrav, bas, baš, čas, čast, daš, gas, glas, nas, naš, pas, past, plač, spas, strast, vas, znašviše...

Dalmacija, Katarina, napravila, Natalia, zapalila, Amerika, amnezija, balerina, materina, najmilija, Slavonija, zarobila, zatvorila, napustila, naučila, zaljubila, prevarila, mjesečina, Velebita, neprilika, melodija, prebolila, pretvorila, dinamita, pijanica, pijanista, vitamina, činjenica, liječnika, vrijedila, sirotinja, violina, iluzija, izgubija, nostalgija, odhranila, ostavija, ostavila, pojavila, romantika, korekcija, borovina, dogodila, domovina, govorila, odgojila, oprostila, otvorila, pogodila, poklonila, golubica, probudila, kukavica, lutalica, ugasila, uradila, lubenica, učinila, neispričan, neobičanviše...

namijenila, pacijentica, zamijenila, zaboravila, generacija, nepredvidiva, televizija, Hercegovina, epidemija, svjetionika, demokracija, nepobjediva, nedodirljiva, neodoljiva, neponovljiva, nepotopiva, revolucija, neuništiva, euforija, prijateljica, izblijedila, primijetila, privilegija, krivokletnika, situacija, kombinacija, pogriješila, povrijedila, gospodarica, lokomotiva, konkurencija, ubedačila, funkcionira, Jugoslavija, upozorila, Crvenkapica, alkoholičar, paranoičan, hipnotiziran, pozitivizamviše...

fantazmagorija, akvarelistkinja, amerikanština, aeroskopija, ratifikacija, radiografija, aviolinija, praživotinjica, astronautkinja, aglomeracija, aksonometrija, emancipacija, realizacija, tematizacija, denivelacija, specifikacija, geopolitika, hiperprodukcija, disimilacija, bibliofilija, instrumentacija, kontaminacija, orijentacija, kromodinamika, kozmopolitkinja, subordinacija, racionalizam, tranzistoriziran, antikomunizam, napoleonizam, neargumentiran, nerealiziran, nesinkroniziran, neodarvinizam, neorealizam, neotemplarizam, dijalektalizam, spiritualizam, komercijalizam, svijetloljubičastviše...

aeromedicina, aminokiselina, radiodifuzija, alkoholometrija, autonomistkinja, generalizacija, stereoagnozija, reinterpretacija, periodizacija, personifikacija, endokrinopatija, fizioterapija, ritualizacija, protekcionašica, optimalizacija, aeromehaničar, aviomaterijal, aviomehaničar, automehaničar, videomaterijal, antiklerikalizam, tradicionalizam, aporiorističan, autoritarizam, nearomatiziran, neautoriziran, nespecijaliziran, devijacionizam, neimpresioniran, neokapitalizam, neoliberalizam, iracionalizam, individualizam, izolacionizam, lokalpatriotizam, homoseksualizam, multikulturalizam, dvanaestogodišnjak, dvadesetogodišnjak, elektrozavarivačviše...

antiamerikanizam, antinacionalizam, nematerijaliziran, empiriokriticizam, predispozicioniran, neprofesionalizam, neokolonijalizam, internacionalizam, distribucionalizam, kriptonacionalizam, visokokvalificiran, visokokoordiniran, poliakrilonitrilan, jedanaestogodišnjak, sedamnaestogodišnjak, sedamdesetogodišnjak, devetnaestogodišnjak, četrnaestogodišnjak, osamnaestogodišnjak, osamdesetogodišnjakviše...

antiintelektualizam, nacionalsocijalizam, visokospecijaliziran, visokopozicioniran, poluautomatiziran

Povratak na vrh

Drugi jezici:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk sr bg sq ro hu fi sv el tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Nešto ne funkcionira kako bi volio?
Piši nama na Facebook-u.

Jeli voliš rime.com.hr? Lajkaj nas i podijeli!