top_banner

Uvjeti pružanja usluge AZRhymes

Izvorni jezik ovog dokumenta je engleski. kada je u sukobu, engleska verzija imat će prednost nad svim prevedenim inačicama.
Engleskoj inačici ovog dokumenta dostupna je na https://azrhymes.com/terms .

Uvjeti pružanja usluge ove web stranice i pravila o privatnosti postavljaju uvjete i pravila, s vremena na vrijeme možda izmijenjene i dopunjene (u daljnjem tekstu „ugovor“) ) koji će se primjenjivati na pristup i upotrebu web mjesta barnabasa szabolcsa (u daljnjem tekstu „azrhymes“)tj.https://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu i njihove poddomene („Web stranica“) od vas, posjetitelja / korisnika („Korisnik“) web stranice.

1. Prihvatanje pojmova i njihove izmjene

1.1 Korisnikov pristup web stranici predstavlja prihvaćanje i prihvaćanje svih odredbi, uvjeta i obavijesti kako je navedeno u ovom ugovoru i bez ikakvih izmjena i / ili iznimki od strane korisnika ovog ugovora. ako se korisnik ni na koji način ne slaže s bilo kojim dijelom takvih uvjeta i obavijesti kako je navedeno u ovom ugovoru, korisnik ne smije pristupiti web mjestu.

1.2 AZRhymes zadržava pravo promjene uvjeta i obavijesti prema kojima korisnik pristupa web stranici, bez ikakve obavijesti ili nagovještaja takve promjene.

2. Ograničeni korisnik

2.1 Korisnik se slaže da mu se s obzirom na prirodu interneta može pristupiti u bilo kojem dijelu svijeta. materijal / podaci na ovom web mjestu nisu namijenjeni za upotrebu osobama koje se nalaze u zemljama koje žive ili imaju prebivalište u zemljama koje ograničavaju distribuciju takvog materijala / informacija ili bilo kojoj osobi u bilo kojoj jurisdikciji gdje distribucija ili uporaba takvog materijala / informacija ili uporaba ili pristup web stranice bit će u suprotnosti sa zakonom ili bilo kojim drugim propisom. svaki će korisnik biti odgovoran da bude svjestan i u potpunosti poštuje primjenjive zakone i propise jurisdikcije kojoj je korisnik podložan. ako korisnik koristi ovu internetsku stranicu, on priznaje, razumije i suglasan je da to čini na vlastitu inicijativu i na vlastiti rizik, a AZRhymes neće biti odgovoran za kršenje / kršenje bilo kojeg zakona primjenjivog na upotrebu web stranice. web stranica ne smije biti i ne smije se tumačiti kao da nudi ili poziva na pružanje bilo kakvih podataka stanovnicima zemalja u kojima AZRhymes nema dozvolu ili ovlaštenje za obavljanje aktivnosti povezanih s njegovim ciljem.

2.2 Korisnik se nadalje slaže i obvezuje se da neće inženjerstvom vršiti preinake, modificirati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedena djela iz, prenositi ili prodavati bilo koje informacije, softver, proizvode, usluge ili intelektualno vlasništvo s bilo kojeg načina s web mjesta. reprodukcija, kopiranje sadržaja u komercijalne ili nekomercijalne svrhe i neopravdana izmjena podataka i informacija unutar sadržaja web stranice strogo nisu dopuštene bez prethodnog pismenog pristanka AZRhymesa i / ili vlasnika trećih strana. međutim, dio sadržaja naših usluga ili druge datoteke mogu biti dostupni za preuzimanje s web mjesta koje je dozvoljeno kopirati i / ili koristiti samo u osobne svrhe korisnika. korisniku i / ili bilo kojoj trećoj strani zabranjeno je prikazivanje ili prikazivanje ove web stranice i / ili podataka prikazanih na ovoj web stranici na bilo kojoj drugoj web stranici ili okvirima, bez prethodnog pismenog pristanka azrhymesa.

3. Odricanje garancije

3.1 AZRhymes je nastojao osigurati da su sve informacije koje su mu date na ovoj web stranici točne, ali AZRhymes ne jamči niti daje bilo kakve izjave u pogledu kvalitete, točnosti ili cjelovitosti bilo kojih podataka ili informacija prikazanih na ovoj web stranici, a AZRhymes neće biti ni u jednom način odgovornosti za netočnost / pogrešku ako postoji. AZRhymes ne daje jamstvo, izričito ili podrazumijevano, u vezi s web stranicom i / ili njezinim sadržajem i odriče se svih jamstava podobnosti za određenu svrhu i garancija prodajnosti u pogledu informacija prikazanih i priopćenih putem ili na web mjestu, uključujući bilo kakvu odgovornost, odgovornost ili bilo koji drugi zahtjev, bilo koji, u vezi s bilo kojim gubitkom, bilo izravnim ili posljedičnim, bilo kojem korisniku ili bilo kojoj drugoj osobi koji proizlazi iz ili iz upotrebe bilo kakvih podataka koji su prikazani ili priopćeni putem ili na internetskoj stranici ili pružanja usluge.

3.2 AZRhymes ne snosi odgovornost za nedostupnost web stranice u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. korisnik razumije i suglasan je da se bilo koji materijal i / ili podaci preuzeti ili na neki drugi način dobiveni od azrhymesa putem web stranice rade u potpunosti prema njegovom nahođenju i riziku i on će biti jedini odgovoran za bilo kakvu štetu na svojim računalnim sustavima ili bilo koji drugi gubitak koji je posljedica takvih materijal i / ili podaci.

4. Veze do mjesta trećih strana

4.1 Web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice ili može sadržavati značajke bilo koje vrste drugih web stranica na web stranici („povezana mjesta“). povezane web lokacije nisu pod nadzorom AZRhymesa ili web stranice, a AZRhymes nije odgovorna za sadržaj bilo koje povezane stranice, uključujući, bez ograničenja, bilo koju vezu ili oglas koji se nalazi na povezanom web mjestu ili bilo kakve promjene ili ažuriranja na povezanom web mjestu. AZRhymes nije odgovoran za bilo kakav oblik prijenosa, koji je korisnik primio s bilo koje povezane stranice. uključivanje bilo koje poveznice ne podrazumijeva bilo kakvu potvrdu od strane AZRhymes ili web stranice povezanih web mjesta ili bilo kakvog povezivanja s njezinim operatorima ili vlasnicima.

4.2 AZRhymes nije odgovoran za bilo kakve pogreške, uključivanja, propuste ili prikazivanja na bilo kojem povezanom web mjestu ili bilo kojem linku koji se nalazi na povezanom web mjestu. od korisnika se traži da sam provjeri točnost svih podataka prije nego što se oslanja na takve podatke takvih proizvoda / usluga za koje vjeruje da bi mogli koristiti korisniku.

5. Obveze korisnika

5.1 Kao uvjet pristupa i korištenja web stranice, korisnik jamči da neće koristiti web stranicu u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili nezakonita prema bilo kojem zakonu za sada na snazi u ili izvan indije ili zabranjena ovim ugovorom. uz to, web stranica se neće koristiti ni na koji način koji bi je mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili oštetiti ili ometati upotrebu i / ili uživanje web stranice bilo koje druge strane ili kršiti bilo koja prava intelektualnog vlasništva AZRhymesa ili bilo koje treće strane.

6. Kontaktirajte nas karakteristiku

6.1 Korisnici će dobiti značajke kontaktirajte nas na web mjestu. korisnici će moći pružiti svoje podatke za kontakt kako bi AZRhymes mogao stupiti u kontakt s njima.

6.2 Korisnicima se nadalje mogu pružiti značajke za kontaktiranje AZRhymes, postavljanje upita, komentara ili interakciju s AZRhymes. međutim, AZRhymes će biti po vlastitom nahođenju i u okviru svojih prava da odgovori, odgovori ili ne odgovori na bilo kakva takva pitanja ili komentare.

6.3 Korištenjem spomenutih značajki, korisnik dopušta AZRhymesu da ih kontaktira u vezi s njihovim registriranim podacima, radi bilo kakvih pojašnjenja ili da povremeno ponudi bilo koju drugu uslugu.

7. Kršenje

7.1 Ne dovodeći u pitanje ostale lijekove dostupne AZRhymes prema ovom ugovoru ili prema važećem zakonu, AZRhymes može ograničiti korisnikovu aktivnost, upozoriti druge korisnike na radnje korisnika, odmah privremeno / na neodređeno vrijeme obustaviti ili prekinuti upotrebu web stranice korisnika i / ili odbiti pružiti korisniku pristup web stranici ako korisnik krši ovaj ugovor.

8. Vlasništvo i prava vlasništva

8.1 Sadržaj web stranice i sva autorska prava, patenti, zaštitni znakovi, zaštitni znakovi, trgovačka imena i sva druga prava intelektualnog vlasništva na njima u vlasništvu su AZRhymesa ili su valjano licencirani za azrhymes i zaštićeni su primjenjivim indijskim i međunarodnim zakonom o autorskim pravima i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. korisnik priznaje, razumije i suglasan je da neće imati niti će imati pravo zahtijevati bilo koja prava na i na sadržaju web stranice i / ili bilo kojem njegovom dijelu.

8.2 Neke sadržaje na internetskoj stranici dopuštaju treće strane da ih AZRhymes koristi u takvom obliku i na način kako to AZRhymes poželi, a AZRhymes će se potruditi dati takve treće strane tijekom objavljivanja takvog sadržaja na svojoj web stranici. ako bilo koja treća strana u bilo kojem trenutku pokrene bilo koji spor u vezi s objavljivanjem takvog sadržaja, AZRhymes ima svoja prava ukloniti takav sadržaj ili pribaviti potrebne suglasnosti trećih osoba.

8.3 Bilo koji sadržaj zaštićen autorskim pravima ili drugi zaštićeni sadržaj koji se distribuira na ili putem web stranice uz pristanak vlasnika mora sadržavati odgovarajuću obavijest o autorskim pravima ili drugim vlasničkim pravima. neovlašteno podnošenje ili distribucija autorskih ili drugih zaštićenih sadržaja je nezakonito i može podložiti korisniku osobnu odgovornost ili kazneni progon.

9. Ograničenje odgovornosti

9.1 Korisnik razumije i izričito prihvaća da je za mjere dopuštene prema važećim zakonima, u kojem slučaju će AZRhymes ni njegove podružnice ili matično društvo ili bilo koje njihove službenike, zaposlenike, direktore, dioničare, agente, odnosno nositelji licencija biti odgovoran za korisnika ili nitko drugi ispod bilo koje teorije o odgovornosti (bilo li u ugovoru, deliktu, završnom stanju ili drugače) za bilo koju neposrednu, neposrednu, slučajnu, posebnu, posljedičnu ili primjernu škodu, uključujući ali bez ograničenja štete, nego štete , koristite, podatke ili ostale nematerijalne gubitke (čak i da se takve stranke savjetuju, znaju ili trebaju znati o mogućnosti takve štete), proizvodi korištenja korisničke upotrebe ili nemogućnosti korištenja web stranice ili bilo kojih dijelova.

10. Obeštećenje

10.1 Korisnik se slaže da će obeštetiti, obraniti i držati bezazlene AZRhymes, njezine podružnice, tvrtke u grupi i njihove direktore, službenike, zaposlenike, agente, treće pružatelje usluga i bilo koju drugu treću stranu koja pruža bilo kakvu uslugu AZRhymes u vezi s web stranicom bilo da je to izravno ili neizravno, iz i protiv bilo kojeg i svih gubitaka, obveza, potraživanja, štete, troškova i izdataka (uključujući pravne takse i isplate s tim u vezi i na njih obračunate kamate) koji se navode protiv ili nastaju od AZRhymes koji proizlaze iz, proizlaze iz ili mogu biti plativo na temelju bilo kojeg kršenja ili neizvršavanja bilo kojeg uvjeta ovog ugovora, uključujući bilo kakvo predstavljanje, jamstvo, ugovor ili ugovor sklopljen ili obvezu koju će korisnik izvršiti u skladu s ovim ugovorom.

11. Razdelljivost

11.1 Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovog ugovora nevaljana ili neprovediva u cijelosti ili djelomično, takva se nevaljanost ili neprovedivost pripisuje samo toj odredbi ili dijelu takve odredbe, a njezin preostali dio i sve ostale odredbe ovog sporazuma i dalje biti u punoj snazi i na snazi.

12. Viša sila

12.1 AZRhymes neće biti odgovoran za bilo koje neizvršenje bilo koje od svojih obveza prema ovom ugovoru ili pružanje usluga ili bilo kojeg njegovog dijela ako je izvođenje spriječeno, otežano ili odgođeno zbog više sile i u tom će slučaju njegove obveze biti obustavljene zbog toga sve dok se traje viša sila.

14. Upravno pravo

14.1 Ovim će se ugovorom uređivati i izrađivati u skladu sa mađarskim zakonima bez pozivanja na sukob zakona. u slučaju da korisnik pokrene bilo kakav spor u vezi s tim, on će biti pod isključivom nadležnošću sudova u budimpešti, mađarska.

after_content